Officier worden met HBO/WO

Studeren aan de Nederlandse Defensie Academie

01

Elke militair start zijn of haar dienstverband met een opleiding. De Nederlandse Defensie Academie (NLDA) verzorgt de algemene opleiding van officieren. De eenheid waar je gaat werken verzorgt doorgaans het vakinhoudelijke deel. Voor de meeste HBO’ers en WO’ers duurt de opleiding tot officier in totaal ongeveer anderhalf jaar. De opleiding tot Officier Vlieger, Officier Zeedienst en Officier bij de Mariniers neemt meer tijd in beslag.

Algemene opleiding tot officier

Aspirant officieren van de Landmacht, Luchtmacht of Marechaussee volgen als cadetten het eerste deel van hun opleiding aan de KMA in Breda, aspirant Marineofficieren volgen hun opleiding als adelborsten aan het KIM in Den Helder.


De eerste 16 weken staan in het teken van je militaire vorming. Tijdens deze Beroepsopleiding deel 1 (BO1) leer je de basisvaardigheden waarover elke militair moet beschikken. Denk daarbij aan schieten en marslopen en bij de Marine ook aan maritiem militaire vaardigheden. Daarnaast bereiden we je voor op je rol als officier door het ontwikkelen van je leiderschapsvaardigheden. De cadetten gaan diverse keren op bivak om het geleerde in praktijk te brengen en de adelborsten gaan op varende stage. Na de BO1 volgen vier periodes van 7 weken waarin je je kennis gaat verdiepen en in een steeds breder perspectief gaat plaatsen. De eerste periode, de Gemeenschappelijke Officiersopleiding, gaat in op nationale en internationale veiligheid en krijgsmachtbrede vraagstukken.

Aan de KMA ga je vervolgens verder met de rol van de officier binnen vredesbedrijfsvoering, het aandeel van jouw onderdeel in joint optreden en het optreden in een complexe omgeving. In de laatste periode neem je ook deel aan de eindoefening, waarin je laat zien het geleerde in praktijk te kunnen brengen.

Marineofficieren volgen na de Gemeenschappelijke Officiersopleiding een soortgelijk programma. Hierin wordt echter ook ruimschoots aandacht besteed aan de praktische en maritieme kanten in de vorm van twee stageperiodes van 4 weken, waarvan ten minste één varende stage.

Militair belt op een schip

Vaktechnische Opleiding

Aan een manager van een IT-afdeling worden heel andere eisen gesteld dan aan een personeelsmanager of aan een filiaalmanager van een winkelbedrijf. Dat geldt ook voor leidinggevenden binnen de krijgsmacht. Behalve over leiderschapsvaardigheden moet je ook beschikken over vakspecifieke kennis die verband houdt met het onderdeel waar je gaat werken. De Vaktechnische Opleiding (VTO) zorgt voor die aansluiting tussen theorie en praktijk. Het is een intensieve opleiding waarin je extra kennis verwerft die gericht is op de uitoefening van jouw functie.

Om je alvast een inkijkje te geven op het KIM en de KMA en zo een indruk te krijgen van waar je gaat studeren, heeft Defensie voor elk van de instituten een virtual tour ontwikkeld. Je vindt ze hier:

De VTO kent voor marineofficieren in opleiding een andere opzet dan voor aspirant-officieren van Landmacht, Luchtmacht, Marechaussee:

VTO KMA (Landmacht, Luchtmacht, Marechaussee)

Bij de Landmacht, Luchtmacht en Marechaussee volg je de VTO na het afronden van de algemene opleiding tot officier. Voor de meeste functies duurt de opleiding ongeveer een half jaar. De VTO van vliegers duurt circa drie jaar. Een deel van hun opleiding vindt plaats in het buitenland.

VTO KIM (Marine)

Bij de Marine is de VTO verweven met de Maritiem Militaire Opleiding. Officieren Zeedienst en Officieren bij de Mariniers volgen een groot deel van hun VTO al aan het begin van hun studie, direct na BO1. Zij schuiven een jaar later weer aan bij de Gemeenschappelijke Officiersopleiding. Marineofficieren sluiten hun Vaktechnische Opleiding af met de Praktische Bedrijfsintroductie (PBI) van een half jaar bij het onderdeel waar ze hun eerste functie gaan vervullen. Officieren bij de Mariniers gaan direct in hun eerste functie aan de slag na het afronden van de Militaire en Maritieme Opleiding.

Militair schrijft in een boekje

Officier Zeedienst

Als Officier Zeedienst begin je met de gemeenschappelijke introductieperiode voor alle marineofficieren van 14 weken. In de anderhalf jaar die volgt combineer je de maritiem militaire opleiding met de VTO. Je leert daarin vrijwel alles wat van belang is voor de voorbereiding van een zeereis tot aan het beladen, bevoorraden en navigeren van het schip. Je krijgt onder meer les in een brugsimulator en maakt twee zeereizen. Daarnaast is er aandacht voor vakken als Militair Recht, Organisatie en Maritieme Operaties. Aan het eind van je opleiding monster je aan op een schip voor de Praktische Bedrijfsintroductie en maak je een lange zeereis. In totaal duurt je opleiding twee jaar en vier maanden.

Officier Vlieger

Als Officier Vlieger start je met de vliegeropleiding na het afronden van de algemene beroepsopleiding. Je volgt eerst een aantal maanden theorie op Vliegbasis Woensdrecht en haalt dan je militaire vliegbrevet. Aan het eind van deze Elementaire Vliegopleiding wordt beslist op welk toestel je verder gaat. Kijk voor meer info hier.

Officier Infanterie

Als Officier Infanterie bij de Landmacht sluit je je opleidingsperiode af met een VTO van een half jaar bij het Opleidings- en Trainingscentrum Manoeuvre in Amersfoort. Daar verdiep je je onder andere in commandovoering en verkenning. Mocht je Officier bij het Korps Commandotroepen (KCT) willen worden, dan solliciteer je naar de functie van Officier Infanterie en maak je daarna de overstap naar het KCT. Kijk voor meer informatie over het KCT hier.

Officier Marechaussee

Als Officier bij de Marechaussee bestaat je VTO uit een minor Operationeel Management aan het Opleidings- en Trainingscentrum Marechaussee (OTCKMar) in Apeldoorn. Leiderschap is daarin een belangrijk thema. Daarnaast leer je wat het is om op te treden als Hulpofficier van Justitie en komen thema’s als vreemdelingenzorg en het militair tuchtproces aan de orde. In de minor combineer je theorie en praktijk. Je neemt bijvoorbeeld deel aan een praktijksimulatie van een grootschalig incident en je werkt naast de minor als plaatsvervangend teamleider onder begeleiding van een ervaren officier.

Kiezen voor een baan als militair bij Defensie

02

Aan militairen worden andere eisen gesteld dan aan medewerkers in de meeste andere sectoren. Fysieke eisen, maar ook mentale eisen en eisen op het gebied van gedrag en beschikbaarheid. Als officier heb je bovendien altijd en overal een voorbeeldfunctie, dus ook buiten werktijd. Daarnaast moet je je er goed van bewust zijn dat militairen soms opereren onder hoge druk en in risicovolle omstandigheden.

Militairen op een schip communiceren met andere schepen

Voordat je wordt aangenomen, willen we daarom dat je goed bent geïnformeerd en beoordelen we of we je geschikt vinden voor een functie als militair en als leidinggevende. Voor de meeste functies dien je dan ook een voorlichting te volgen voordat je kunt solliciteren. Een medische keuringpsychologisch onderzoek, een veiligheidsonderzoek en een aannamegesprek met de Aanname- en Adviescommissie maken standaard deel uit van de sollicitatieprocedure.

Ik had me de keuring minder uitgebreid voorgesteld. Eigenlijk is het ook wel logisch dat je zowel medisch als psychologisch grondig wordt getest.

Werken als officier

Op werkenbijdefensie.nl vind je alle vacatures, met mogelijkheden om te filteren op bijvoorbeeld opleidingsniveau, vakgebied, leeftijd en krijgsmachtonderdeel. Op elke vacaturepagina is aangegeven aan welke eisen je dient te voldoen en of een voorlichting verplicht is of dat je direct kunt solliciteren.

Je solliciteert altijd op een specifieke functie. Voor sommige functies is een bepaalde opleidingsrichting nodig, voor andere functies is elk HBO- of WO-diploma geschikt.

Nadat we je sollicitatie hebben ontvangen, krijg je een uitnodiging voor de keuring en een gesprek met de Aanname- en Adviescommissie. Afhankelijk van de functie kan de keuring uitgespreid zijn over meerdere dagen (al dan niet aaneensluitend).

Werken bij Defensie als HBO'er of WO'er

03

Voor hoger opgeleiden met leidinggevende ambities is Defensie een aantrekkelijke werkgever. Want er zijn maar weinig bedrijven in Nederland waar je als HBO’er of WO’er zo snel en met zoveel zekerheid een leidinggevende positie gaat bekleden. Bij de meeste vacatures voor hoger opgeleiden word je in anderhalf jaar tijd opgeleid tot officier. Officieren zijn de leidinggevenden en vakspecialisten van Defensie, en in de meeste gevallen ben je beiden. Je geeft dan leiding aan een groep militairen vanuit jouw specifieke deskundigheid. Zoals techniek/ICT, (personeels)administratie/bedrijfseconomie, geneeskunde/verpleging, juridisch, logistiek of maritiem. Defensie biedt mogelijkheden aan hoger opgeleiden in elke opleidingsrichting. Daarbij doe je ervaring op die ook bij een eventuele terugkeer in de burgermaatschappij in hoge mate wordt gewaardeerd.

Militairen in formatie
Bij Defensie doe je waardevolle en unieke ervaring op. Bij welk groot bedrijf krijg je als “trainee” zoveel verantwoordelijkheid?

Leidinggevende én vakspecialist

De krijgsmacht is in veel opzichten vergelijkbaar met een groot bedrijf. Dat geldt ook voor veel van de functies die onze leidinggevenden bekleden. Je bent bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de coaching en opleiding van je ondergeschikten, voor de uitvoering van het personeelsbeleid en voor de advisering van hogere officieren. Afhankelijk van het onderdeel waar je werkt, ben je ook vakinhoudelijk verantwoordelijk. Kies je voor een gevechtseenheid, dan ligt die verantwoordelijkheid vooral op het gebied van operationele inzetbaarheid. Daarnaast zijn er tal van eenheden actief in een meer ondersteunende rol, op gebieden die uiteenlopen van logistiek, administratie, sport, catering, bouw, techniek/ICT, beveiliging, politietaken en geneeskunde tot vliegen en varen.

Specialistische functies bij Defensie

Defensie heeft ook zogenoemde ‘specialisten’ in dienst. Voor die officieren is het leidinggevende aspect van hun functie van minder groot belang. Ben je opgeleid tot (tand)arts, fysiotherapeut, apotheker, psycholoog, bedrijfsmaatschappelijk werker, radiodiagnostisch laborant, jurist, journalist/communicatieadviseur of geowetenschapper? Lees dan hier meer.

Beroepsperspectieven binnen én buiten Defensie

04

Net als in het bedrijfsleven of bij andere overheidsorganisaties stroomt slechts een deel van de leidinggevenden binnen Defensie door naar het hoger management. Het merendeel van onze officieren kiest na een aantal jaren voor een carrière buiten de Defensieorganisatie. Hun ervaring is gewild in alle geledingen van de samenleving.

Een loopbaan binnen Defensie

Zeker, ze bestaan: mensen die als schoolverlater binnenkomen en bij ons hun pensioen halen. Maar ze zijn vrij zeldzaam. Onze filosofie is namelijk dat je niet te lang dezelfde functie moet bekleden. En hoewel we zowel mogelijkheden bieden voor horizontale als voor verticale doorstroming, kunnen we niet iedereen onbeperkt laten doorstromen. Al was het maar omdat de instroom dan op een gegeven moment zou stagneren.
Daarom hebben we gedurende je hele dienstverband regelmatig overleg over het vervolg van je loopbaan. Daarbij stemmen we jouw wensen en mogelijkheden zo veel mogelijk af op onze behoeften. En bereiden we je goed voor op een eventuele stap buiten Defensie.

Militair gebruikt een kompas

Waardevolle ervaring voor je verdere carrière

Als (ex-)militair, en meer nog als officier, beschik je over ervaring die waardevol is voor vrijwel elke werkgever. Je hebt bewezen dat je leiding kunt geven en je werk kunt doen onder zware en stressvolle omstandigheden. Je snapt wat loyaliteit en teamwork is en de kans is groot dat je ook over internationale ervaring beschikt. Daarnaast hebben de meeste officieren ook de nodige vakinhoudelijke kennis in huis die van waarde is in het bedrijfsleven. Of en hoe snel je een passende functie buiten Defensie vindt, is natuurlijk afhankelijk van allerlei factoren. Maar als (ex-)officier heb je in het bedrijfsleven beslist een streepje voor!