Officier worden

Werken bij Defensie in een specialistische functie

01

Als grote organisatie heeft Defensie heel wat in huis. Een eigen gezondheidszorg en juridische diensten bijvoorbeeld, maar ook terreinanalisten en een eigen nieuwsvoorziening. De medewerkers van al deze voorzieningen hebben vanwege het opleidingsniveau dat voor hun functie is vereist de rang van officier. Ze hebben echter geen of in beperkte mate leidinggevende taken, maar functioneren als professional in hun vakgebied. Bij Defensie noemen we deze professionals ‘specialisten’. 

Arts doet een medische check bij een patiënt
Als kind wilde ik altijd militair worden, later ging mijn interesse meer uit naar de gezondheidszorg. Als specialist kan ik beide combineren.

Vakspecialist in een militaire omgeving

De specialisten bij Defensie zijn militairen. Ze krijgen een militaire opleiding en dragen een uniform. Specialisten gaan ook mee op oefening en kunnen uitgezonden worden. Daarmee onderscheiden ze zich van het burgerpersoneel, dat soms in soortgelijke functies opereert. Omdat voor specialisten de vakinhoudelijke aspecten van het werk voorop staan en zij niet de verantwoordelijkheid dragen voor een eenheid, volgen zij een sneller opleidingstraject dan andere officieren. Je doet hetzelfde werk als vergelijkbare professionals buiten de krijgsmacht, maar dan in een militaire setting.

Kiezen voor een baan als militair bij Defensie

02

Aan militairen worden andere eisen gesteld dan aan medewerkers in de meeste andere sectoren. Fysieke eisen, maar ook mentale eisen en eisen op het gebied van gedrag en beschikbaarheid. Als officier heb je bovendien altijd en overal een voorbeeldfunctie, dus ook buiten werktijd. Daarnaast moet je je er goed van bewust zijn dat militairen soms opereren onder hoge druk en in risicovolle omstandigheden.

Voordat je wordt aangenomen, willen we daarom dat je goed bent geïnformeerd en beoordelen we of we je geschikt vinden voor een functie als militair en als leidinggevende. Voor de meeste functies dien je ook een Voorlichting te volgen voordat je kunt solliciteren. Een militaire keuring en een aannamegesprek maken standaard deel uit van de sollicitatieprocedure.

Medisch team ontfermt zich over een patiënt
Als je de uniformen wegdenkt, is het net een gewone baan. Tot je aan een grote oefening of uitzending meedoet.

Solliciteren als officier Specialist

Via werkenbijdefensie.nl/specialisten krijg je snel toegang tot alle openstaande vacatures voor specialisten. Op elke vacaturepagina is aangegeven aan welke eisen je moet voldoen en of je eerst een Voorlichting moet volgen of direct kunt solliciteren.

Je solliciteert altijd op een specifieke functie. Voor specialistische functies moet je een opleiding gevolgd hebben in het vakgebied waarin je gaat werken. Nadat we je sollicitatie hebben ontvangen, krijg je een uitnodiging voor de keuring.

Studeren aan de Nederlandse Defensie Academie

03

Elke militair start zijn of haar dienstverband met een opleiding. De Nederlandse Defensie Academie (NLDA) verzorgt de algemene opleiding van officieren. De eenheid waar je gaat werken verzorgt doorgaans het vakinhoudelijke deel, al dan niet in de vorm van een stage/inwerkperiode.

Opleiding tot officier voor Specialisten

Specialisten volgen de verkorte officiersopleiding voor specialisten die de Nederlandse Defensieacademie verzorgt aan de KMA in Breda. De 10 weken durende opleiding bereidt je voor op werken onder moeilijke omstandigheden, zoals een uitzending. Je leert militaire basisvaardigheden zoals schieten, exercitie, kaartlezen en militaire EHBO. Daarnaast zijn er geregeld veldoefeningen en krijg je vakken als militair recht. Tijdens de opleiding leef je op het terrein van de Koninklijke Militaire Academie in Breda.

Om je alvast een inkijkje te geven op de KMA en zo een indruk te krijgen van waar je gaat studeren, heeft Defensie een virtual tour ontwikkeld:

Aanvullende opleiding

Afhankelijk van je toekomstige functie volg je al dan niet een aanvullende, vakgerichte opleiding. Als toekomstig Officier Arts volg je bijvoorbeeld de tweejarige opleiding tot Algemeen Militair Arts aan het Defensie Gezondheidszorg Opleidings- en Trainingscentrum (DGOTC). Daarin is veel aandacht voor militaire geneeskunde, maar je loopt bijvoorbeeld ook stage bij een huisarts en op de afdeling Spoedeisende Hulp van een ziekenhuis. Heb je al een specialisatie tot huisarts gevolgd, dan kun je bepaalde vrijstellingen krijgen.

Vrouw ligt op een brancard
We maken lange dagen, maar gelukkig zijn er weinig klassieke luisterlessen. In plaats daarvan doen we veel simulaties en rollenspelen.

Als toekomstig Officier Jurist ga je nog anderhalf jaar de schoolbanken in voor de Postacademische opleiding Militair Juridische Dienst Krijgsmacht (PAO MJDK). In het eerste jaar volg je onder andere de algemene opleiding tot officier en de Gemeenschappelijke Officiersopleiding. In het tweede jaar loop je stages bij onder meer de juridische afdelingen van de krijgsmachtdelen en volg je minstens 4 vakken van het specialisatietraject Militair Recht aan de Universiteit van Amsterdam.

Specialisten als Officier Apotheker, Officier Tandarts, Officier Fysiotherapeut, Officier Psycholoog en Officier Journalist/Communicatieadviseur gaan direct aan de slag na de officiersopleiding van 10 weken.

Beroepsperspectieven binnen én buiten Defensie

04

Als specialist kun je op twee manieren doorstromen: of je ontwikkelt jezelf verder binnen de Defensie-organisatie, of je vervolgt je carrière na een paar jaar in de burgermaatschappij. Je ervaring als militair is hoe dan ook van grote waarde op je cv.

Militair ontfermt zich over een patiënt

Waardevolle ervaring voor elke werkgever

Als (ex-)militair, en meer nog als officier, beschik je over ervaring die waardevol is voor vrijwel elke werkgever of voor het opzetten van een eigen praktijk. Je hebt bewezen dat je je werk kunt doen onder zware en stressvolle omstandigheden. Je snapt wat loyaliteit en teamwork is en de kans is groot dat je ook over internationale ervaring beschikt. Of en hoe snel je een passende functie buiten de Defensie vindt, is natuurlijk afhankelijk van allerlei factoren. Maar als (ex-)officier heb je in de burgermaatschappij beslist een streepje voor!