Werken bij Defensie

Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die aan de samenstelling van deze website wordt besteed, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

Werkenbijdefensie.nl sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen.

Werkenbijdefensie.nl is ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze site verkregen is.

De functies vermeld op deze site zijn militaire functies en hebben een uitzonderingspositie binnen het wettelijke verbod op leeftijdsdiscriminatie vanwege de gewenste piramidale opbouw van het personeelsbestand.

Werkenbijdefensie.nl behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze website en de tekst van deze pagina op elk gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen.