RESERVIST WORDEN BIJ DE MARINE

 

Naast je huidige baan werken bij de Marine? Dat kan! Honderden mensen zijn al op flexibele basis bij ons in dienst. Deze parttime militairen noemen we reservisten. Variërend van een paar uur per week tot een paar dagen per maand zetten zij zich in voor vrede en veiligheid. In Nederland, maar soms ook daarbuiten.

Iedereen kan reservist worden. Of je nu voormalig militair bent, je eigen bedrijf hebt en op zoek bent naar een uitdagende bijbaan of in loondienst werkt en je vrije tijd op een zinvolle manier wilt besteden. Militaire ervaring is in veel gevallen niet nodig. De basisvaardigheden die je nodig hebt om als militair te kunnen functioneren, leer je bij Defensie.

Reservist worden bij de Marine en zo op een bijzondere manier je steentje bijdragen aan de samenleving? Hieronder vind je alle informatie die je nodig hebt.

Reservist worden bij de Marine

01

1. Unieke werkervaring

Wat werken als reservist oplevert? Je doet unieke werkervaring op. Je leert bijvoorbeeld leidinggeven én leiding ontvangen, werken in een team en snel beslissingen nemen in complexe of nieuwe situaties. Daarnaast doe je mensenkennis op. Defensie is een grote en diverse organisatie met locaties verspreid over heel het land. Als reservist kom je op veel verschillende plekken en leer je andere reservisten, beroepsmilitairen en burgermedewerkers (collega’s met een niet-militaire functie) kennen met allemaal een andere achtergrond. Kortom: je doet bijzondere kennis, vaardigheden en een netwerk op die in je ‘gewone’ baan en privéleven goed van pas komen.

2. Jouw inzet

Hoeveel tijd je kwijt bent aan je bijbaan als reservist verschilt per persoon en functie. De Marine neemt het initiatief en benadert jou als inzet nodig is. Meestal ontvang je ruim van tevoren een jaarplanning zodat je weet waar je aan toe bent, maar soms zijn er situaties waarbij een kortere reactietermijn geldt. Denk aan hulp tijdens een ramp of noodsituatie, zoals het zoeken naar een vermist persoon. Werken als reservist is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Je kunt zelf aangeven hoe vaak en hoe lang je wilt werken, maar je moet – afhankelijk van de plek waar je werkt – ook rekening houden met een aantal verplichtingen. Denk aan (meerdaagse) oefeningen, opleidingsdagen of specifieke inzetten.

3. Selectie, opleiding & keuring

Als je hebt gesolliciteerd als reservist doen we eerst een administratieve voorselectie. We kijken dan of je op basis van onder meer je leeftijd, nationaliteit en vooropleiding in aanmerking komt. Vervolgens onderzoeken we of je lichamelijk en geestelijk geschikt bent. Dit noemen we de fysieke en psychologische keuring en het medisch onderzoek. Omdat je als reservist een vertrouwensfunctie hebt, nemen we ook een veiligheidsonderzoek af.

Daarnaast moet je in veel gevallen een korte militaire opleiding doen. Hierin leer je de basisvaardigheden die nodig zijn om als militair te functioneren. Denk aan zelfverdediging, schietvaardigheid, militair recht en kaartlezen. Afhankelijk van je functie kunnen aanvullende opleidingen nodig zijn zoals een rijopleiding, bhv-cursus of zelfs een cursus leidinggeven.

4. Salaris

Als reservist word je voor je inzet natuurlijk betaald. Je ontvangt een uurloon dat gelijk is aan dat van een beroepsmilitair bij de Marine en afhankelijk is van je rang. Ga je op oefening of uitzending? Dan krijg je boven op je salaris een oefen- of uitzendtoelage.

5. Op oefening en uitzending

Als reservist moet je je militaire vaardigheden bijhouden. Dit doe je door mee te doen met oefeningen en trainingen. Deze kunnen plaatsvinden in Nederland of een buurland en duren één tot meerdere dagen. Op uitzending gaan is voor jou als reservist altijd een keuze. Je zult nooit verplicht worden om mee te gaan op een missie. En voordat je gaat, maak je duidelijke afspraken over je takenpakket met je leidinggevende bij de Marine.

6. Praten met je werkgever

Je bent niet verplicht om je werkgever of leidinggevende te informeren over je werk als reservist, maar het kan wel handig zijn. Neem je bijvoorbeeld vakantiedagen of onbetaald verlof op als je je tijdens kantooruren wilt inzetten voor de Marine? En welke afspraken maak je met je werkgever als je op oefening of uitzending gaat? Je kunt je vragen ook stellen aan het ServiceCentrum Employer Support Reservisten. Ook je werkgever of leidinggevende kan hier terecht voor informatie.

Servicecentrum Employer Support Reservisten

defensietalenten.nl
employersupport@mindef.nl

7. Voorbeeldfunctie

Als reservist ben je militair. Misschien niet fulltime, maar wel net zo volwaardig als je beroepscollega’s. Je wordt opgeleid en getraind om in te kunnen grijpen wanneer het nodig is, met of zonder wapens. Militair zijn betekent ook dat je een voorbeeldfunctie hebt. Je verdedigt niet alleen ons land, maar ook de normen en waarden die belangrijk zijn in de Nederlandse samenleving. Denk aan respect, geduld, vertrouwen, rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid. Je bent je bewust van je verantwoordelijkheid en doet niets wat de belangen van Defensie schaadt, ook niet in je eigen tijd.

Reservist worden bij de Marine

02

Dit kun je doen

Als reservist maak je in eerste instantie deel uit van de reservistenpool van de Koninklijke Marine Reserve (KMR). Onder alle marinereservisten verspreiden we regelmatig oproepen waarin we om je inzet vragen. Afhankelijk van je kennis, achtergrond en interesses kijken we samen met jou waar en met welke taken je ingezet kunt worden. Denk aan ondersteuning tijdens grote evenementen, optreden als oefenvijand of inzet op plekken binnen de defensieorganisatie waar een tijdelijk tekort aan mensen is.

Heb je liever een specifieke taak of een min of meer vast takenpakket? Dan kun je ook aan de slag bij een eenheid. Op dit moment bestaat de KMR uit de volgende eenheden:

  • KMR Eenheid ondersteuning evenementen
  • KMR Eenheid ceremonieel
  • KMR Eenheid Bureau Maritieme Zaken
  • KMR Operationele eenheid

KMR Eenheid ondersteuning evenementen

Als reservist bij de Eenheid ondersteuning evenementen speel je een belangrijke rol grote nationale publieksevenementen. Denk aan de Nijmeegse Vierdaagse, SAIL Amsterdam/Den Helder, de Wereldhavendagen, de Nederlandse Veteranendag en de Marinedagen. Afhankelijk van je ervaring vervul je een uitvoerende, coördinerende of aansturende rol.

KMR Eenheid ceremonieel

Ceremoniële taken bij de Marine worden voornamelijk gedaan door reservisten. De Eenheid ceremonieel heeft een eigen commandant en staf en zorgt zelf voor de voorbereiding, logistiek en uitvoering van ceremoniële activiteiten. Als reservist kun je bijvoorbeeld ondersteunen tijdens militaire uitvaarten, bezoeken aan het Koninklijk Huis of de overhandiging van geloofsbrieven bij de benoeming van een nieuwe ambassadeur.

KMR Eenheid Bureau Maritieme Zaken

Ben je in het verleden Officier Zeedienst geweest of heb je als matroos bij de operationele dienst gevaren? Of heb je een maritieme MBO-/HBO-opleiding afgerond en/of werkervaring in de maritieme sector? Dan kun je reservist worden bij Bureau Maritieme Zaken. Met jouw maritieme kennis en ervaring word je in internationaal verband ingezet en ga je jaarlijks een of meerdere keren mee op oefening in diverse landen.

Bij Bureau Maritieme Zaken kun je als reservist verschillende functies doen. Als onderofficier kun je bijvoorbeeld worden ingezet als computeroperator. Je werkt dan met programma’s die de positie van militaire en andere zeevaart in kaart brengen. Als officier kun je aan de slag als briefing officer, duty officer, hydrografisch specialist of liaison officer. Als reservist bij Bureau Maritieme Zaken volg je – naast een eventuele algemene militaire opleiding – nog een aantal specifieke opleidingen.

KMR Operationele eenheid

Ben je fysiek fit en kun je hogere geweldniveaus aan, omdat je bijvoorbeeld in het verleden militair bent geweest? Als reservist bij de Operationele eenheid werk je in het kader van nationale operaties. Je wordt hierop voorbereid met oefeningen en trainingen. De Operationele eenheid wordt zelfstandig ingezet of samen met een eenheid van het Korps Mariniers. Een andere belangrijke taak van deze eenheid is het optreden als oefenvijand voor andere eenheden van de Marine.

Specialisten

Heb je een bijzondere specialisatie, zoals geneeskunde, rechten, economie, ICT, techniek, cyber, SAP of hydrografie? Dan kun je een belangrijke rol vervullen als specialist. De Marine doet dan een beroep op je als er kennis of ervaring nodig is die niet of niet voldoende in huis is. Met jouw deskundige en niet-militaire achtergrond horen we graag hoe jij zaken anders zou organiseren of oplossen. Voordat je wordt ingezet als specialist volg je eerst een militaire basisopleiding.

Cyberreservist

Aanvallen kunnen van alle kanten komen, ook vanuit cyberspace. Defensie zet daarom vol in op digitale veiligheid. Als cyberreservist kun je hieraan een bijdrage leveren en weet je hoe reëel cyberbedreigingen echt zijn. Naast individuele inzet werk je in multidisciplinaire teams, in nationaal en misschien ook wel internationaal verband. Want als cyberreservist zet je je in tijdens oefeningen, testen en onderzoeken en – als je wilt – ook militaire missies. Je kunt cyberreservist worden als je aantoonbare kennis en werkervaring hebt op het gebied van cyber(security). Ontdek hier meer over cyberreservist worden.

Rejoin

Heb je in het verleden als militair bij de Marine gewerkt en wil je misschien wel fulltime terug? Dan kun je parttime als reservist beginnen. Dit geeft je de kans om weer aan de Marine te wennen en andersom. Je gaat operationeel of ondersteunend aan de slag, frist je militaire vaardigheden op en volgt eventueel opleidingen. Na een bepaalde periode kun je in aanmerking komen voor een vast contract.

Reservist worden bij de Marine

03

Zo word je reservist

Reservist bij de Marine worden? Dan is het slim om een voorlichting te bezoeken. Vervolgens kun je solliciteren op een vacature. Je kunt solliciteren als je:

  • de Nederlandse nationaliteit hebt;
  • lichamelijk en geestelijk gezond bent;
  • maximaal 52 jaar en 6 maanden oud bent.

Heb je vragen over reservist worden bij de Marine?

Neem dan contact op met Team Werving Reservisten CZSK (Commando Zeestrijdkrachten) via reservistbijdemarine@mindef.nl.

Ja, ik wil Reservist worden!

Bekijk de vacatures