Fase III - Systeem blijkt bron van inlichtingen

Extra
intel 1/2

Weten wat er speelt

Uiteraard is er in missiegebied intensieve afstemming tussen bondgenoten. Je wilt elkaars operatie niet in gevaar brengen – laat staan elkaars mensen.

Extra
intel 2/2

Kans op succes

In dit geval heb jij als officier de meeste inzage in de slagingskans van je eigen operatie. Jij bent inhoudsdeskundig. Anderen vertrouwen volledig op jouw oordeel.


Vraag 3/3

Learn to Lead: welke keuze maak jij als officier?

In dit geval heb jij als officier de meeste inzage in de slagingskans van je eigen operatie. Jij bent inhoudsdeskundig. Anderen vertrouwen volledig op jouw oordeel.

Je informeert je commandant dat je doorgaat met een oplossing, maar geen garanties geeft.

De nieuwe situatie maakt dat ook je toezegging niet meer geldt. Daarom informeer je je commandant. Je geeft aan dat je met je team er alles aan zult doen om de deadline te halen, maar dat je geen garanties kunt geven. Ook dat is duidelijkheid: je legt de verantwoordelijkheid op een hoger niveau. Nadeel daarvan is natuurlijk wel dat jij niet met een oplossing komt waar anderen op kunnen bouwen.

Blijf je bij je keuze of wil je je keuze veranderen?

Je koppelt terug dat cyberinzet niet gaat lukken op deze termijn.

Je acht het risico té groot dat je de opdracht niet tijdig volbrengt. Daarmee zou je de levens van Nederlandse militairen op de grond ernstig in gevaar brengen. Dus geef je de opdracht terug. Duidelijkheid geven is van cruciaal belang binnen de militaire hiërarchie. Nadeel is wel dat je nu moet terugkomen op je toezegging, terwijl men op je rekent.

Blijf je bij je keuze of wil je je keuze veranderen?

Je schakelt de hulp in van cyberspecialisten van bondgenoten.

Als je samenwerkt zet je grote stappen. Bovendien: het contact is er nu toch al. Met het oog op de deadline is extra man- en denkkracht welkom. Nadeel van die samenwerking is wel dat je anderen in je kaarten laat kijken: je geeft je modus operandi weg. Ook al zijn het onze bondgenoten, met vertrouwelijke cyberinformatie kun je niet zorgvuldig genoeg omgaan.

Blijf je bij je keuze of wil je je keuze veranderen?

Je schakelt in Nederland extra ICT’ers in, die op een ander project werken.

Een groep Nederlandse cybercollega’s laten aanhaken, geeft je de kans om sneller te werken en de deadline alsnog te halen. De druk is groot, de risico’s ook, dus opschalen lijkt een verstandige zet. Nadeel is wel dat je nu twee teams parallel moet aansturen. De vraag is of je de mensen op afstand op tijd van de urgentie kunt overtuigen.

Blijf je bij je keuze of wil je je keuze veranderen?

Kiezen voor de beste optie

Het is goed je te realiseren dat er niet één goede oplossing bestaat. Het gaat erom dat jij als officier een keuze maakt. Tijdens je opleiding trainen we je daarin. Uiteraard zul je opnieuw met je commandant overleggen. De situatie is immers veranderd. Waarschijnlijk zul je daarna het bevel over extra cyberpersoneel in Nederland naar je toe trekken. Zodat de twee teams desnoods volcontinu voor jou kunnen doorwerken. Jij zult hen moet inspireren en leiden om hun taak te volbrengen. Learn to Lead.

Operatie afronden