operatie Blue Ocean

Fase 1

Extra
intel 1/2

Menselijk
schild?

De gegijzelden zijn waarschijnlijk lokale vissers, de eigenaren van de gekaapte vissersboot. Mogelijk worden zij als menselijk schild ingezet.

Extra
intel 2/2

Wie is wie?

Maar soms is de werkelijkheid anders. Dan doen de piraten alsof zíj de gegijzelden zijn. Of blijken de vissers ineens samen te werken met de piraten. En bovendien: waar zijn de gegijzelden – heb je ze al gezien?


Vraag 1/3

Learn to Lead: welke keuze maak jij als officier?

Learn to Lead: welke keuze maak jij als officier?

Je vaart tijdelijk weg om het acute gevaar te minimaliseren.

Je kunt gehoor geven aan de oproep van de piraten en vertrekken, om eventueel later terug te keren. In de tussentijd zou je bijvoorbeeld meer informatie kunnen inwinnen. Hoeveel piraten zijn er eigenlijk? Hoe zijn ze bewapend? Wie zijn hun gegijzelden? Door afstand te nemen minimaliseer je het directe gevaar voor de gegijzelden. Nadeel is dat jij de controle over de situatie verliest. De piraten weten dat je gevoelig bent voor hun eisen. De vraag is of je dat wilt.

Blijf je bij je keuze of wil je je keuze veranderen?

Je vaart weg om even later onverwacht in te grijpen.

Je kunt de piraten het gevoel geven dat je luistert naar hun oproep door weg te varen, om even later onverwacht terug te keren met een razendsnelle FRISC (Fast Raiding Interception and Forces Craft). Een schijnmanoeuvre dus. In de tussentijd kun je extra informatie vergaren. Zijn er wel echt gegijzelden? Nadeel kan zijn dat je met het wegvaren de piraten uit het oog verliest. Ook kan een overrompelingsactie voor nodeloos risico zorgen en de gegijzelden in gevaar brengen: een afgevuurde kogel schiet zo dwars door de scheepswand heen. De vraag is of je dat wilt.

Blijf je bij je keuze of wil je je keuze veranderen?

Je blijft bij de dhow en gaat over tot actie.

Je kunt besluiten een boardingteam op het schip af te sturen. Een Special Forces-team van het Korps Mariniers (inclusief snipers) staan al klaar. Zeer goed getrainde militairen die zijn gespecialiseerd in het beëindigen van gijzelingssituaties. Zo’n boardingactie kan razendsnel verlopen. Maar heb je onvoldoende informatie, dan neem je ook een risico. Waar bevinden de gegijzelden zich? Hoe groot is de kans dat een van hen overlijdt? Hoeveel geweld is nog proportioneel? Worden straks onze eigen mensen beschoten? De vraag is of je dat wilt.

Blijf je bij je keuze of wil je je keuze veranderen?

Je blijft in de buurt en wacht verder af.

Je blijft in de buurt en wacht verder af.

Blijf je bij je keuze of wil je je keuze veranderen?

Kiezen voor de beste optie

Omdat er maar weinig tijd is zul je snel zelf besluiten de targeting pod van een bondgenoot te installeren. Tijd voor langdurig overleg heb je in dit geval niet tot je beschikking. Als je slim bent gebruik je de tijd die je hebt om vaktechnisch alle consequenties te bespreken. Je zult razendsnel schakelen tussen de rol van vakspecialist en die van leider. Tijdens je officiersopleiding leer je alle leiderschapsrollen beheersen.

Naar volgende fase