operatie Cyber Sword

Fase 1

Extra
intel 1/2

Commando voeringsysteem

Zonder communicatie kan een leger niets. Zonder kennis van posities van eenheden evenmin. Valt een systeem van de tegenstander uit, dan heb jij een voorsprong. Maar je kunt een systeem ook ontregelen, zonder dat je vijand doorheeft wat er gebeurt.

Extra
intel 2/2

Zero days

Hackers en cyberlegers maken vaak gebruik van zero days: kwetsbaarheden van software die in het algemeen niet (breed) bekend zijn.


Vraag 1/3

Learn to Lead: welke keuze maak jij als officier?

Als officier kom je voor lastige keuzes te staan. Leg je het systeem volledig plat of verstoor je ongemerkt de informatie? Werk je alleen of met bondgenoten samen?

Samen met bondgenoten leg je het systeem tijdelijk plat.

De tijd is kort. Grondtroepen moeten zich veilig kunnen verplaatsen. Daarom schakel je het commandovoeringsysteem compleet uit. Door samen te werken met bondgenoten, bundel je alle cyberkennis en heb je de grootste kans op succes. Zo’n hard knock is afschrikwekkend; je laat zien waartoe je in staat bent. Je geeft wel meteen al je troeven weg. Je tegenstander ziet hoe je te werk gaat.

Blijf je bij je keuze of wil je je keuze veranderen?

Met je eigen team zorg je dat het systeem tijdelijk volledig down gaat.

Je hebt maar beperkt de tijd om in te grijpen. Overleggen met bondgenoten kost tijd en de vraag is of je die tijd wel hebt. Daarom is het beter snel toe te slaan en voor korte tijd het systeem volledig plat te leggen. Daar zitten ook risico’s aan. Hoe zullen bondgenoten het ervaren dat je alleen te werk gaat? Welk internationaal effect heeft het als je actie mislukt?

Blijf je bij je keuze of wil je je keuze veranderen?

Samen met bondgenoten stuur je ongemerkt het systeem in de war.

Een optie is om in nauw overleg met bondgenoten het systeem te ontregelen. Precies genoeg om de informatie zo te beïnvloeden dat je vijand het eigen systeem niet meer vertrouwt. En tegelijkertijd zo onzichtbaar dat men niet doorheeft dat er iets in het systeem niet klopt. Nadeel is wel dat je bondgenoten na een eventuele ontdekking inzage hebben in je werkwijze. De vraag is of je dat risico wilt nemen.

Blijf je bij je keuze of wil je je keuze veranderen?

Met je eigen team ontregel je ongemerkt het systeem.

Je ontregelt het systeem door een ander beeld te schetsen dan de werkelijkheid, maar legt het bewust niet plat. Gebruikers zullen de informatie niet meer vertrouwen. Zo ontstaat een korte periode waarin de grondtroepen zich ongemerkt kunnen verplaatsen. Je meldt je ingreep aan je bondgenoten, maar werkt niet samen. Daarmee neem je een risico. Wat als het je niet tijdig lukt het systeem te ontregelen?

Blijf je bij je keuze of wil je je keuze veranderen?

Kiezen voor de beste optie

Voor welke beslissing je als officier ook komt te staan, het is altijd een lastige. Daarom zoeken we mensen met een goed stel hersenen, die steeds een aantal stappen vooruit kunnen denken. Op de KIM/KMA-opleidingen leren we je denken als een officier. Of zoals wij zeggen: learn to lead. In deze situatie is er geen overtuigende ‘goede’ optie. Je kiest uit de minst kwade. In dit geval geldt: don’t fight the setting. Waarschijnlijk zullen we ervoor kiezen om vooralsnog geen geweld te gebruiken, maar ook om niet weg te varen. Eerst maar eens praten. En zoveel mogelijk informatie inwinnen. De missie is om de internationale wateren veilig te houden en te zorgen dat er geen onschuldige slachtoffers vallen.

Naar volgende fase