Fase III - Een tweede schip in nood?

Extra
intel 1/2

Echt of niet echt?

Klopt het bericht wel – is het bevestigd? Geregeld zijn er valse meldingen. Dan blijkt een kaping van een schip ineens geen kaping te zijn. Het kan ook zijn dat lokale vissers hun netten beschermen of zich bedreigd voelen en daarom beginnen te schieten met hun AK-47.

Extra
intel 2/2

Kans op succes

Veilige internationale wateren betekent ook: geen ongewenste slachtoffers maken. Niet elke actie heeft dezelfde slagingskans. Terwijl de bemanning op een koopvaardijschip waarschijnlijk veilig in de saferoom zit, levert een actie uitvoeren op een dhow meer risico op voor de bemanning: een kogel werkt zich zo dwars door de scheepswand heen.


Vraag 3/3

Learn to Lead: welke keuze maak jij als officier?

Zet je nu wel geweld in? Ga je op het koopvaardijschip af, of blijf je bij de dhow? Jij bent de officier. Wat doe je?

Je vaart naar het koopvaardijschip en legt daar contact

Je kunt ervoor kiezen om naar het koopvaardijschip te varen, zodat je in elk geval daar op tijd ter plekke bent, mocht de situatie er escaleren. Omdat het vier uur varen is heb je een tijdframe om de nodige informatie te verzamelen. Je kunt in de tussentijd contact proberen te leggen met de saferoom. Is de bemanning veilig? Bovendien kun je via de reder een blauwdruk van het schip inzien, zodat je belangrijke informatie hebt voor je boardingteam. Eenmaal ter plaatse schat je de situatie opnieuw in. De consequentie is wel dat je de dhow met de gegijzelden in de steek laat. Wil je dat?

Blijf je bij je keuze of wil je je keuze veranderen?

Je vaart naar het koopvaardijschip om daar in te grijpen

Je gaat op het koopvaardijschip af. En dus doe je precies wat de opdracht is: de internationale scheepvaart beschermen tegen piraten. Er is sprake van een acute noodsituatie en die wil je zo snel mogelijk beëindigen. Door direct al in te zetten op geweld loop je wel het risico dat je onnodig slachtoffers maakt. Ook laat je de gegijzelde(n) bij de dhow achter. En daarbij: de melding over het koopvaardijschip is tot nu alleen een melding. Je hebt nog geen bevestiging gekregen dat de noodsituatie zich daadwerkelijk voltrekt.

Blijf je bij je keuze of wil je je keuze veranderen?

Je blijft bij de dhow en gaat over tot actie

De situatie bij de dhow is redelijk overzichtelijk. Je ziet de gegijzelden op het dek. Er moet iets gebeuren. Het bericht over het koopvaardijschip is vooralsnog niet bevestigd. Misschien is er niks aan de hand. Het lijkt dus logisch om je sowieso eerst op de dhow te richten, met de geweldsactie die je al in voorbereiding had. Maar daarmee neem je wel een dubbel risico: je laat de bemanning van het koopvaardijschip aan haar lot over én je zet bij de dhow geweld in, met het risico dat er onnodig slachtoffers vallen. Is er één gijzelaar of zijn er onderdeks nog meer? Zíjn er wel gegijzelden?

Blijf je bij je keuze of wil je je keuze veranderen?

Je blijft bij de dhow en wacht verder af

Je ziet maar één gijzelaar, maar misschien zijn er meer in de grote laadruimte van de dhow. Die onduidelijkheid maakt ingrijpen gevaarlijk. Omdat je niet zomaar op de andere positie bent van het koopvaardijschip, is het goed om eerst je rust te bewaren en meer informatie in te winnen. Bijvoorbeeld door een helikopter naar het koopvaardijschip te sturen om poolshoogte te nemen. Pas als de aanval bevestigd is maak je een keuze om wel of niet weg te varen. Het gevaar is wel dat het opstijgen van de heli door de piraten bij de dhow als aanval kan worden geïnterpreteerd. De vraag is of je dat risico wilt nemen.

Blijf je bij je keuze of wil je je keuze veranderen?

Kiezen voor de beste optie

De internationale wateren beschermen betekent ook dat je niet onnodig mensen in gevaar brengt. Dus kijk je vooral naar alle mogelijke consequenties van je keuzes. Informatie verzamelen is daarbij cruciaal. En daar heb je tijd voor nodig. Waarschijnlijk zouden we in deze specifieke situatie eerst de melding van het koopvaardijschip bevestigd willen hebben, vóór we iets doen. Een helikopter naar het koopvaardijschip sturen is dan logisch, net als contact proberen te leggen met de saferoom. Intussen zouden we ons concentreren op de gegijzelden op de dhow. Onze werkelijkheid is vaak dat er geen ‘goede’ oplossing is. Wel is er een beste optie voor dat moment. Tijdens je officiersopleiding leer je hoe je in dit soort situaties de scherpste afwegingen maakt.

Operatie afronden