Praktijk/Afstudeer

Stageopdracht non destructieve methodiek voor bepalen maatvoering en toleranties van munitieartikelen

Solliciteren
Stageopdracht non destructieve methodiek voor bepalen maatvoering en toleranties van munitieartikelen
  • 't Harde
  • 01 Aug 2020 - 31 Dec 2020
  • Defensie Materieel Organisatie

Organisatie
De Defensie Materieel Organisatie (DMO) zorgt voor het Defensiematerieel tijdens de hele levensduur. Van aankoop, via onderhoud tot en met verkoop. Of het nu gaat om schepen, vliegtuigen, helikopters, voertuigen, brandstof, munitie, kleding, IV/ICT of wapens. Er werkt militair doch overwegend burgerpersoneel bij de DMO. De stage vindt plaats bij Bureau Munitietechniek binnen het Kenniscentrum Wapensystemen & Munitie (KCW&M)  van de DMO. Het KCW&M is een afdeling van het Defensie Munitiebedrijf en beproeft als enige instantie binnen Defensie klein kaliber wapens, wapensystemen, munitie en beschermingsmiddelen, zodat deze veilig in gebruik kunnen worden genomen door operationele, militaire eenheden. Hierbij wordt nauw samengewerkt met kennisinstituten zoals TNO en het NLR

Taken
Beoordelen van non destructieve methodieken om maatvoering en toleranties te bepalen van mechanische componenten van munitieartikelen. Specifiek de mogelijkheden onderzoeken om van buizen (ontstekers van munitieartikelen) de interne maatvoering en bijbehorende toleranties van de veiligheidsmechanismen vast te leggen, zonder dat deze artikelen gedemonteerd hoeven te worden. Haalbaarheidsonderzoek (validatie mbv praktijk) naar gewenste en haalbare nauwkeurigheid, tevens bruikbaarheid beoordelen tbv Risico Analyse systematiek. 
Op locatie is geen CT scanner aanwezig maar gebruik van een CT scanner zal wel onderdeel moeten zijn van de beoordeling. Hier zijn nog geen afspraken over gemaakt met leveranciers maar is haalbaar binnen de gestelde tijd.
Er zal een vergelijking gemaakt moeten worden tussen maatvoering en toleranties van verschillende methoden (fysiek meten met 3D meetbank, 3D Laserscanner, Röntgen, CT Scanner) van componenten en complete artikelen. Parameters omvatten natuurlijk meetnauwkeurigheid maar ook efficiency (capaciteit & kosten) zal meegewogen moeten worden. 
Informatie zal deels door literatuuronderzoek, deels door praktijkonderzoek en deels door interviews moeten worden verzameld.
Aan het einde van de stage heeft de stagiair ervaren wat er allemaal bij komt kijken om werkzaamheden aan explosief materiaal veilig uit te kunnen voeren, heeft hij/zij een vergelijkend onderzoek uitgevoerd met bijzonder materieel in een bijzondere omgeving en hebben wij de beschikking over een rapport waarin de technische haalbaarheid van de onderzochte methodieken staan beschreven en de bruikbaarheid van deze methoden om informatie te generen voor het inschatten van veiligheidsrisico’s van buizen.
 

.
 

Leerovereenkomst

leerovereenkomst DMO

Studierichting

WERKTUIGBOUWKUNDE

Soort stage

Praktijk/Afstudeer

Duur

5 maanden

Stageperiode

01 Aug 2020 - 31 Dec 2020

Defensie onderdeel

Defensie Materieel Organisatie

Afdeling

Legerplaats bij Oldebroek/KCW&M

Bijzonderheden/details

studie richting Werktuigbouwkunde