Vacature

Praktijkmanager Tandheelkunde

Solliciteren
  • 38 - 38 uren per week
  • 2633 ~ 3536 salaris
  • Niveau: Bachelor - HBO
  • Locatie: Stroe (legerplaats)
  • Reageren vóór 16 augustus 2021

Vacatures filteren

Salaris

Je startsalaris is afhankelijk van je leeftijd, opleidingsniveau en ervaring. Naarmate je kennis en ervaring toenemen, groeit ook je salaris met je mee. Boven op je salaris ontvang je als militair bovendien verschillende structurele en incidentele toelages. Meer info

Wat ga je doen?

Algemene kenmerken
De praktijkmanager is verantwoordelijk voor en coördineert de interne bedrijfsvoering van de
praktijk. De praktijkmanager rapporteert aan de regiomanager en aan de staf en stemt de werkzaamheden met de regiomanager af. Aan de praktijkmanager worden meerdere aandachtsgebieden toegewezen, zoals bedrijfsvoering, arbo en milieu, personeelsmanagement, kwaliteit, administratieve organisatie, logistiek proces, facilitair, ICT, huisvesting en beveiliging. De praktijkmanager verricht geen werkzaamheden die te maken hebben met de klinische patiëntenbehandeling (primaire proces).

Doel van de functie
Het aansturen van een deel van de medewerkers van de praktijk en het coördineren en optimaliseren van de interne bedrijfsvoering.

Organisatorische positie
De praktijkmanager ontvangt hiërarchisch leiding van de regiomanager. De praktijkmanager geeft functionele leiding aan een deel van het personeel van de praktijk.

Wie zoeken we

Kennis  
- HBO (HEAO MER);
- HBO praktijkmanager zorg en welzijn;
- Kennis van bedrijfs- en administratieprocessen en bedrijfskunde (organisatie);
- Kennis van relevante wet- en regelgeving en de geldende protocollen, instructies en richtlijnen;
- Kennis van toegepaste applicaties en automatiseringspakketten;
- Kennis van kwaliteitssystemen en -instrumenten;
- Relevante werkervaring.


Specifieke functiekenmerken
 - Managementvaardigheden voor het leidinggeven aan medewerkers en organiseren van de sociale vaardigheden voor het aansturen van personeel;
- Analytisch vermogen om praktisch aangelegenheden te vertalen naar administratieve processen en systemen en vica versa, problemen te doorzien en gegronde conclusies te trekken uit beschikbare informatie;
- Plan- en organisatievermogen voor het plannen van de werkzaamheden en het stellen van prioriteiten;
- Proactieve instelling voor het anticiperen op ontwikkelingen;
- Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor het opstellen van procedures en richtlijnen en het toelichten van voorstellen en het onderhandelen met derden;
- Integriteit bij omgang met vertrouwlijke medische gegegevens.
 
Bijzonderheden:
Praktijkmanager is verplicht indien de dienst dit vereist werkzaamheden te verrichten op een andere locatie en/of in een andere regio.

Arbeidsvoorwaarden

Salarisniveau schaal 8
Minimum salaris: €2.650 bruto per maand
Maximum salaris: €3.550 bruto per maand
Contractduur het betreft een aanstelling van 1 jaar met evt mogelijkheid tot verlengen naar 5 jaar
Aantal uren per week 38
Plaats Stroe (legerplaats), Gelderland

De organisatie Ministerie van Defensie / DOSCO / DGO / DTD

De werkzaamheden worden verricht binnen de Defensie Tandheelkundige Dienst (DTD) van de Defensie Gezondheids Organisatie (DGO). De DTD heeft tot doel de tandheelkundige gereedheid van het militair personeel, waar ook ter wereld, te garanderen en te bevorderen. Tevens draagt zij zorg voor de mondgezondheid van gezinsleden van militairen geplaatst op Curaçao en Aruba. De DTD bestaat uit een Commandant DTD, staf DTD, zeven Tandheelkundige Regiocentra (TRC’s) in Nederland en twee Mondzorgcentra (MZC) op Curaçao en Aruba.

De afdeling Defensie Tandheelkundige Dienst, Tandheelkundig Regiocentrum Oost

De werkzaamheden worden verricht binnen een Tandheelkundig RegioCentrum (TRC) van de Defensie Tandheelkundige Dienst (DTD). Het TRC heeft tot doel het realiseren van optimale en doelmatige militaire mondzorg om militairen optimaal tandheelkundig gereed voor hun taken te houden.

Het TRC bestaat naast functionaris en afhankelijk van de regio, uit een Regiomanager-Tandarts, Algemeen Militair Tandartsen (AMT), gedifferentieerde militair tandartsen, Preventieassistentes, Tandartsassistentes. Op enkele TRC zullen ook burger-tandartsen (ABT) werkzaam zijn.  

Bijzonderheden

Wij zijn wereldwijd inzetbaar voor vrede en veiligheid. Een diversiteit in denkwijzen, perspectieven en kwaliteiten draagt bij aan het behalen van onze missie: “Beschermen wat ons dierbaar is.”
Hiervoor zijn we nadrukkelijk op zoek naar nieuwe collega’s die bijdragen aan de diversiteit binnen Defensie.
Defensie zet zich ook in om medewerkers in dienst te nemen die onder de doelgroep van de Wet Banenafspraak vallen. Sta jij geregistreerd in het doelgroepenregister, dan nodigen we ook jou uit om te reageren!

Uw sollicitatiebescheiden worden uiterlijk drie maanden na afronding van de selectieprocedure vernietigd. Deze termijn is langer dan de standaard-termijn die de Algemene Verordening Gegevensbescherming voorschrijft. Deze langere termijn is nodig voor het geval er door een interne kandidaat een bezwaar- en/of beroepsprocedure wordt gestart.