Vacature

Adviseur Informatiemanagement

Meer info/solliciteren
 • 38 uren per week
 • 4045 ~ 5554 salaris
 • Niveau: Bachelor - HBO
 • Locatie: Den Haag
 • Reageren vóór 29 juli 2023

Vacatures filteren

Salaris

Je startsalaris is afhankelijk van je leeftijd, opleidingsniveau en ervaring. Naarmate je kennis en ervaring toenemen, groeit ook je salaris met je mee. Boven op je salaris ontvang je als militair bovendien verschillende structurele en incidentele toelages. Meer info

Wat ga je doen?

Hoogwaardige informatievoorziening is voor de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst in Den Haag onmisbaar. Dankzij geavanceerde ICT-oplossingen kunnen we de veiligheid van 17 miljoen Nederlanders en onze militairen op missie beschermen. We verbeteren onze informatiehuishouding en -keten dan ook continu. Kom jij als Adviseur Informatiemanagement de organisatie hierbij helpen?

Dit maakt jouw baan uniek
De komende jaren versterkt de MIVD de interne informatiehuishouding en gaan we (meer) datagedreven werken. Dit doen we steeds meer gezamenlijk met de AIVD. Daarnaast sluiten we aan bij de ontwikkeling van Defensie om informatiegestuurd op te treden en proberen we open te zijn waar mogelijk. Zo kunnen we nog beter onze belangrijke taak uitvoeren en voldoen aan wet- en regelgeving. In dat kader zoeken we een Adviseur Informatiemanagement bij bureau Strategisch Informatiemanagement (SIM) binnen de Unit Informatie Management (UIM).
Bureau SIM

Taken en verantwoordelijkheden

De adviseur SIM is verantwoordelijk voor:

 • Het coördineren van complexe trajecten zowel centraal op het gebied van visie en strategie als binnen de I-kolom;
 • Het nemen van initiatieven om te professionaliseren in de algemene besturing van de dienst en specifiek binnen het vakgebied van IM;
 • Het doorvoeren van procesverbeteringen en/of organisatorische verbeteringen binnen de I-kolom;
 • Het in kaart brengen van externe ontwikkelingen in het I-domein die van betekenis zijn voor ons vakgebied en deze doorvertalen naar de praktijk van de Unit IM en de MIVD en AIVD als geheel;
 • De beide diensten begeleiden in de veranderingen die plaatsvinden.

Wie zoeken we

Binnen de organisatie weet je mensen te overtuigen om mee te gaan in veranderingen. Jouw schriftelijke en communicatieve vaardigheden komen hierbij goed van pas. Je weet verschillende belangen te verbinden en gedegen adviezen uit te brengen. Verder vragen we het volgende van je:

 • Je hebt gespecialiseerde kennis in het vakgebied, zoals informatiemanagement of datamanagement, blijkend uit een passende universitaire opleiding en/of relevante werkervaring;
 • Je hebt kennis van strategische ontwikkelingen op het gebied van informatie- en datamanagement binnen de overheid, en van de daarbij bijbehorende wet- en regelgeving, zoals de Wiv en de archiefwet;
 • Je hebt ervaring in presenteren voor grote en diverse groepen;
 • Je hebt ervaring in het opbouwen en onderhouden van een breed netwerk;
 • Je hebt een duidelijke visie over informatie- en/of datamanagement en bent in staat om samen met het team een strategische koers te bepalen en aan te houden in een dynamische omgeving;
 • Je bent in staat om adaptief in te spelen op continue veranderingen in de omgeving.

Voldoe je niet aan alle eisen maar ben je wel bereid om je hierin te ontwikkelen? Ook dan nodigen we je uit om te solliciteren. Plaatsing in een aanloopschaal (10) behoort dan tot de mogelijkheden. Verder zien wij strategisch informatiemanagement niet als een logisch vervolg op ervaring in tactisch informatiemanagement. Belangrijker is jouw competentie om strategisch en planmatig te kunnen denken en werken.

Arbeidsvoorwaarden

Salarisniveau schaal 11
Minimum salaris: €4.050 bruto per maand
Maximum salaris: €5.550 bruto per maand
Contractduur 2 jaar met uitzicht op onbepaalde tijd
Aantal uren per week 38
Plaats Den Haag, Zuid-Holland

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

De organisatie Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

De Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) ondersteunt Defensie bij het gereedstellen van de eenheden en bij militaire missies en vredesoperaties. Hiervoor verwerven we wereldwijd inlichtingen en veiligheidsinformatie op strategisch, tactisch en operationeel niveau. De MIVD speelt zo een cruciale rol bij de besluitvorming door de militaire leiding en de politieke top.

Werk je bij de MIVD, dan doe je werk dat er echt toe doet. Je draagt bij aan het beschermen van de Nederlandse belangen en de nationale veiligheid. Bovendien werk je in een zeer dynamische omgeving. We doen er alles aan om te zorgen dat je op jouw vakgebied up-to-date blijft, bijvoorbeeld door middel van opleidingen en kennisuitwisseling met onze partnerdiensten.

Omdat je bij de inlichtingen- en veiligheidsdienst werkt en met gevoelige informatie te maken krijgt, kun je de inhoud van je werk niet met je vrienden en familie bespreken. Maar wel met je collega’s. Daarom bouw je een bijzondere band op met hen. Er heerst een sterke onderlinge verbondenheid die er mede voor zorgt dat de meeste mensen lang bij de organisatie blijven werken. En allemaal werken we aan hetzelfde doel: de fysieke en digitale veiligheid van 17 miljoen Nederlanders.

De afdeling SIM

Binnen Bureau Strategisch Informatie Management duidt jij grote ontwikkelingen binnen (onder meer) Defensie, bij de AIVD of intern bij de MIVD die een (grote) impact hebben op de informatiehuishouding en werkwijze van de dienst. Hierover adviseer je in de I-kolom en dienstbreed. Je draagt bij aan de visie en strategie van de dienst, stelt kaders op voor IM en participeert in diverse projecten / trajecten met een grote IM-component, waarbij je meerdere rollen zoals voorzitter, opdrachtgever, uitvoerder en expert kan vervullen. Je hebt nauw contact met het CIO office en bent goed in staat om je netwerk te onderhouden. Je werkt in een klein maar gedreven team dat veel impact kan leveren op de toekomst van de inlichtingendiensten. Prioriteiten van bureau SIM liggen met name op het gebied van informatiemanagement (archiefwet, recordmanagement, e-depot) en in het data domein (datagedreven werken, data governance en data management).

Bijzonderheden

 • Voor meer informatie over het sollicitatieproces kun je mailen naar recruitment@mindef.nl.
 • We vragen je om niet met anderen te spreken over je sollicitatie bij de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD). Het kan je sollicitatie en eventuele loopbaan bij de MIVD schaden en je veiligheid in gevaar brengen.
 • Een veiligheidsonderzoek op niveau A, eventueel een psychologisch onderzoek, het opvragen van referenties en online screening zijn onderdeel van de sollicitatieprocedure.
 • Om in aanmerking te komen voor een functie bij de MIVD moet je de Nederlandse nationaliteit hebben en (in principe) de afgelopen tien jaar in Nederland hebben gewoond. Ook je eventuele partner en andere mensen in je omgeving worden mogelijk gescreend.
 • Houd er rekening mee dat de selectieprocedure, inclusief het veiligheidsonderzoek, ongeveer vijf maanden in beslag kan nemen.
 • Mogelijk meerdere rollen op verschillend schaalniveau.