Vacature Luchtmacht

Officier Algemeen Militair Arts (WO)

Solliciteren nu niet mogelijk

 • €3.600 ~ €4.450 salaris
 • €6.000 bonus p.j.
 • 26 ~ 30 vrije dagen per jaar
 • Kosteloos je rijbewijs halen
 • Locatie: Oirschot, Leeuwarden, Volkel, Rijen, Hoogerheide, Nieuw Milligen, Soesterberg, Ermelo, Hilversum, Diverse plaatsen in Nederland

Salaris en voorwaarden

Salaris

Je startsalaris is afhankelijk van je leeftijd, opleidingsniveau en ervaring. Naarmate je kennis en ervaring toenemen, groeit ook je salaris met je mee. Boven op je salaris ontvang je als militair bovendien verschillende structurele en incidentele toelages. Meer info

Vrije dagen

Bij een volledig dienstverband heb je afhankelijk van je leeftijd recht op 26-30 verlofdagen per jaar. Heb je dagen over? Dan kun je die onder bepaalde voorwaarden meenemen naar het volgende jaar.

Rijbewijs

Nog geen rijbewijs? Haal ‘m gratis bij Defensie! We helpen je graag vooruit, en niet alleen als het om je carrière gaat. Als je bij de Marine, Landmacht of Luchtmacht komt werken, kun je daarom op onze kosten je rijbewijs B halen. Meer informatie over rijbewijs bij Defensie.

Bonus

Gedurende je dienverplichting (inclusief je initiële opleiding) bouw je - dus naast je salaris - ook elk jaar een (bruto) aanstellingspremie/bonus op. Die krijg je aan het eind van je dienverplichting uitgekeerd, tenzij je tussentijds een voorschot wilt ontvangen.

Voel jij je als arts aangetrokken tot een veelzijdige praktijk? Lijkt het je leuk om meer van de wereld te zien dan je praktijkruimte en de directe omgeving daarvan? Bijvoorbeeld als ‘flying doctor’? Solliciteer dan als Algemeen Militair Arts bij de Koninklijke Luchtmacht.

Dit ga je doen

Als Algemeen Militair Arts bij de Koninklijke Luchtmacht lever je geïntegreerde zorg. Dat betekent dat je tegelijkertijd de pet op hebt van huisarts, bedrijfsarts, verzekeringsarts, keuringsarts (vliegmedische keuringen) en GGD-arts. Iedere patiënt bekijk je dan ook vanuit elk van deze invalshoeken. Bij de Luchtmacht word je opgeleid tot vliegerarts en in de meeste gevallen tot begeleidend arts gewondenluchttransport (Aeromedical Evacuation/AE). Je wordt hiermee goed voorbereid op de afwijkende werkomstandigheden waarmee je te maken kunt krijgen.

De werkzaamheden worden verricht binnen de Operationele Gezondheidszorg (OGZ) van het Centrum voor Mens en Luchtvaart (CML). Het doel van de OGZ is operationele inzet. Deze inzet vindt plaats om CLSK-operaties te ondersteunen, AE te leveren voor de gehele Krijgsmacht en operaties van Defensie in het algemeen geneeskundig te ondersteunen. De OGZ bestaat naast functionaris uit een Commandant met Stafmedewerkers en diverse artsen (AMA), verpleegkundigen (AMV) en geneeskundig verzorgers (AGV).

De taken van de OGZ bestaan uit:

 • Aeromedical Evacuation (AE), zowel fixed wing als rotary wing;
 • Uitbrengen van een Casual Staging Unit (CSU) (grond-lucht interface in medische afvoerketen);
 • Uitbrengen van een Role 1 met vliegmedische capaciteit;
 • Search And Rescue (SAR) (komende jaren uitgesteld);
 • Overige ondersteuningen.Tevens kan je als AMA (gedeeltelijk) werkzaam kan zijn binnen het Eerstelijns Gezondheidszorg Bedrijf, waarbij je als AMA-vliegerarts de geïntegreerde eerstelijnszorg levert.

Hier ga je werken

Als luchtmacht arts ben je overal waar onze mannen en vrouwen zijn. Op een luchtmachtbasis maar ook in het veld tijdens oefeningen en uitzendingen. De omgeving heeft grote invloed op de zorg die je kunt bieden. Onder operationele omstandigheden heb je minder diagnostische mogelijkheden dan onder vredesomstandigheden. Bij spoedgevallen kun je meestal niet snel doorverwijzen en heb je gedurende langere tijd de directe zorg voor je patiënt.

Maar voordat het zover is, volg je eerst de verkorte officiersopleiding voor specialisten van ongeveer 10 weken op de Koninklijke Militaire Academie in Breda, gevolgd door de opleiding tot Algemeen Militair Arts van twee jaar bij het Defensie Geneeskundig Opleiding- en Trainingscentrum in Hollandse Rading. De AMA-opleiding duurt twee jaar.

Theorie in de praktijk De opleiding bestaat uit 3 blokken van vier, zes en twee maanden waarin je twee dagen per week tewerkgesteld wordt op een militair gezondheidscentrum en 3 dagen per week cursorisch onderwijs volgt op het DGOTC in Hollandse Rading. Tussen die blokken in ben je 6 maanden tewerkgesteld in een civiele huisartspraktijk en 6 maanden stage op een SEH-afdeling van een opleidingsziekenhuis. Gedurende de gehele opleiding word je beoordeeld aan de hand van kennistoetsen, praktijkopdrachten en korte praktijkbeoordelingen.

Elk jaar worden twee groepen van acht tot twaalf artsen opgeleid voor de diverse krijgsmachtdelen (Landmacht, Marine, Luchtmacht). De docenten zijn afkomstig van binnen en buiten de Defensieorganisatie. Gedurende de opleiding is het mogelijk gebruik te maken van interne legering, afhankelijk van je werkplaats, woonplaats en reistijden. Voor de huisartsstage is het zeer wenselijk dat je beschikt over een rijbewijs en een auto.

De opleiding bestaat uit de volgende modules:

[u]FASE 1[/u]

Introductie Militaire Gezondheidszorg. Je maakt kennis met de organisatie en werkwijze van de militaire gezondheidszorg en de militaire zorgbedrijven. Daarnaast leer je de basisprincipes van de militaire protocollen voor traumaopvang, triage en teamwork.

Advanced Cardiac Life Support (ACLS). Je leert wat te doen bij acute cardiale problemen volgens het ACLS-protocol.

Militaire psychiatrie. Het vak van militair is lichamelijk én geestelijk zwaar. Je leert adviezen geven over mentale inzetbaarheid voorafgaand aan uitzendingen en na terugkeer eventueel optredende signalen en symptomen van psychische aard te herkennen en te behandelen of door te verwijzen.

Arbeid en Gezondheid. Bedrijfsgeneeskundige kennis is in je functie als algemeen militair arts van groot belang. Je doet de noodzakelijke kennis op van risico-inventarisatie en evaluatie, beroepsaandoeningen, sociaal-medische begeleiding en verzuimbegeleiding en past die kennis toe in de praktijk.

Sportgeneeskunde. In het militaire vakgebied is kennis van belasting en belastbaarheid essentieel. Je leert sport- en overbelastingsletsels behandelen en leidinggevenden gericht te adviseren over belasting en belastbaarheid.

Brandwondencursus. Alles wat je moet weten over de eerste opvang en behandeling van ernstige brandwonden.

Maatschappij en Gezondheid. Je maakt kennis met de basis principes van de sociale geneeskunde. De lessen worden verdeeld over de gehele opleiding gegeven.

[u]FASE 2[/u]

Huisartsgeneeskunde. Je loopt 6 maanden stage bij een huisartsopleider van de civiele huisartsenopleiding.

[u]FASE 3[/u]

Geneeskundig luchttransport. Wat komt kijken bij de organisatie en uitvoering van gewondentransport door de lucht komt in deze lessen aan de orde.

Medische Aspecten van Chemische, Biologische, Radiologische en Nucleaire blootstelling (MA-CBRN). Bij massale chemische, biologische, radiologische of nucleaire blootstelling gaat het om compleet andere facetten van medische verzorging. In deze cursus leer je wat er nodig is om die zorg te organiseren en uit te voeren.

Instructiebekwaamheid en presentatietechniek. Als militair arts ben je actief als instructeur voor je eigen personeel en het personeel van de eenheid. En je bent adviseur voor commandanten. De belangrijkste principes van instructie geven en presentaties verzorgen leer je in deze module.

Basiscursus Infectieziekten en Uitheemse Pathologie (BIUPAMA). In andere landen en werelddelen gelden andere omstandigheden en komen andere ziektebeelden voor dan in Nederland en West-Europa. Daarom is het belangrijk dat je infectieziekten en uitheemse pathologie kunt diagnosticeren en behandelen. De module wordt verzorgd door de afdeling Infectieziekten en Tropische Geneeskunde van het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam.

Gezondheidszorg in ontwikkelingslanden (GOLAMA). In deze module verwerf je de kennis om in ontwikkelingslanden gezondheidszorgsystemen op te zetten, in samenwerking met gouvernementele en niet-gouvernementele instanties. De module wordt gegeven onder auspiciën van het Academisch Medisch Centrum en het Koninklijk Instituut voor de Tropen in Amsterdam.

Hygiëne en Preventieve Gezondheidszorg (HPGAMA). Je leert alles over preventieve gezondheidszorg, het adviseren over gezondheidsrisico bij militairen en het toezicht op de hygiëne onder operationele omstandigheden.

Advanced Trauma Life Support (ATLS). Je leert alles over de opvang van traumaslachtoffers, volgens het ATLS-protocol.

Organisatie van zorg. Een algemeen militair arts is ook speciale stafofficier, met bijzondere verantwoordelijkheden. En je bent leidinggevende of commandant in operationele en niet-operationele omstandigheden. In deze lessen wordt hiervoor de basis gelegd.

Forensische geneeskunde. Militaire artsen voeren tijdens militaire operaties forensisch geneeskundige taken uit, zoals het optreden als lijkschouwer in het kader van de Wet op de lijkbezorging. In deze cursus komen wettelijk kader en regelgeving, lijkschouw, systematische letselbeschrijving, forensisch onderzoek bij zedendelicten en samenwerking met de Koninklijke Marechaussee aan de orde.

Operationele geneeskunde. In fase 3 of 5 van de opleiding word je in de gelegenheid gesteld mee te gaan met een militaire oefening in binnen- of buitenland en maak je kennis met stafwerkzaamheden, het organiseren van geneeskundige opleidingen en oefeningen en de voorbereidingen voor operationele inzet.

[u]FASE 4[/u]

Spoedeisen geneeskunde. De basisvaardigheden en -technieken van de spoedeisende geneeskunde en het herkennen, beoordelen en behandelen van spoedeisende letsels zijn de inzet van deze stage van 6 maanden op een afdeling spoedeisende eerste hulp van een erkend opleidingsziekenhuis.

[u]FASE 5[/u]

Battlefield Advanced Trauma Life Support (BATLS). Dit is de militaire variant van de ATLS. Deze module omvat de vaardigheden om zelfstandig in militaire omstandigheden spoedeisende traumahulp te verlenen aan een of meerdere slachtoffers.

Militaire Oefening. Een week lang maak je kennis met de werkzaamheden en activiteiten van een geneeskundige hulppost te velde.

Examen DMCC. Engeland kent het gerenommeerde Diploma in the Medical Care of Catastrophes. De opleiding tot AMA bevat alle componenten die in de DMCC-opleiding voorkomen. Aan het eind van de AMA-opleiding leg je het DMCC-examen af.

Na de AMA opleiding wordt je bij CLSK nog verder opgeleid tot vliegerarts.

Vrijstellingen Op basis van eerder verworven competenties en werkervaring kun je vrijstelling krijgen voor delen van de AMA-opleiding. Als je de AMA-opleiding met succes hebt afgerond kun je in aanmerking komen voor verkorting van de huisartsopleiding met ½ tot 1 jaar. Daarnaast geeft de opleiding tot ½ jaar korting op de opleiding tot bedrijfsarts.

Weekagenda

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
Ochtend
 • Afdelingsoverleg
 • Vergadering met zorgmanager
 • Afdelingsoverleg
 • Reguliere werkzaamheden
 • Reguliere werkzaamheden
 • Voorbereiden oefening
 • Afdelingsoverleg
 • Reguliere werkzaamheden
 • Studie
 • Afhandelen administratie
Middag
 • Reguliere werkzaamheden
 • Reguliere werkzaamheden
 • Sport
Avond

Jouw profiel

 • WO

  Je hebt de universitaire opleiding tot basisarts (WO Geneeskunde) afgerond. Je beschikt bij aanvang van de opleiding over een BIG-registratie. Je beschikt over een grote mate van zelfstandigheid. Een vliegmedische keuring (vliegmedische geschiktheid klasse 2) maakt deel uit van het selectieproces.

 • Je bent tussen de 17 jaar en 11 maanden en 37 jaar en 11 maanden

 • Je bent minimaal 155 cm (vrouw), 160 cm (man)

 • Je oogafwijking mag niet groter zijn dan min 3 en plus 3

 • Je hebt een zwemdiploma nodig

Je groeit persoonlijk

Als militair doe je constant nieuwe kennis en ervaringen op. Zo verleg je je fysieke en mentale grenzen, leer je te vertrouwen op jezelf, ontwikkel je een oog voor je omgeving en ontdek je dat zelfstandig zijn niet hetzelfde is als alles alleen willen doen. Ook ervaar je wat echte kameraadschap is, hoe je moet omgaan met verschillende mensen en culturen en dat vrede en veiligheid niet overal vanzelfsprekend is. Een loopbaan bij Defensie verandert je en maakt je sterker, als militair én als mens.

We leiden je op

 • SPEC opleiding

 • VTO AMA (Luchtmacht)

Train je fit

Om bij Defensie te kunnen werken, moet je over een goede fysieke conditie beschikken. Daarom is de fysieke keuring een belangrijk onderdeel van de sollicitatieprocedure. Om je goed hierop voor te bereiden, hebben we trainingsschema's ontwikkeld.

Belastbaarheidsniveau voor deze functie: 1

Naar trainingsschema

Jouw loopbaan

Je begint in een uitdagende startfunctie als arts in een gezondheidscentrum.

Je kan doorgroeien naar duiker-. vlieger- of bedrijfsarts.

Bij gebleken geschiktheid kan je eventueel aan de slag als leidinggevende in een managementfunctie.

De sollicitatie

Video afspelen

Alles over de sollicitatie

2:48

 • Voorlichting Luchtmacht (optioneel)

 • Invullen vragenlijsten

 • Psychologisch Onderzoek (PO)

 • Advies Commissie Instroom (ACI)

 • Medisch onderzoek Medische functies Luchtmacht

 • Veiligheidsonderzoek (VO)

 • Aanstelling

Vacatures

 • Momenteel gesloten
  Officier Huisarts

  Voel jij je aangetrokken tot een veelzijdige praktijk? Waarin samenwerken samengaat met zelfstandig...

  • WO
  • Luchtmacht
  • Verzorging, gezondheid en geneeskunde
 • Momenteel gesloten
  Officier Geneeskundige Dienst (HBO/WO)

  Als Officier Geneeskundige Dienst lever je een belangrijke bijdrage aan het gereedstellingsproces...

  • HBO, WO
  • Luchtmacht
  • Verzorging, gezondheid en geneeskunde