Ontdek de
unit veiligheidsonderzoeken van de MIVD

PERSOONLIJKE SCREENING

Onze Unit Veiligheidsonderzoeken laat zich het best samenvatten met de term ‘speurneuzen’. Iedereen die bij Defensie solliciteert of van functie wisselt, moet een veiligheidsonderzoek ondergaan dat wij uitvoeren. Ook bij bedrijven die voor Defensie werken, zijn er vertrouwensfuncties. Daarnaast kunnen wij ook op basis van een melding zo’n onderzoek starten. Bijvoorbeeld na een tip van de politie, maar ook vanuit de omgeving van een persoon die niet het integere gedrag vertoont dat vereist is voor een vertrouwensfunctie bij Defensie.

DRIE-EENHEID

Grofweg bestaan onze teams uit drie rollen. De onderzoeksassistent doet de eerste screening van het dossier: is alle informatie volledig, mist er data, zijn er opvallendheden? Bij onduidelijkheden of vermoedens van problemen maakt de assistent hiervan een notitie. Vervolgens maakt de bewerker een analyse van de verzamelde data: kloppen de puzzelstukjes die we verzameld hebben, en ontbreken er misschien nog stukjes? In deze analyse legt de bewerker verbanden tussen de verschillende soorten informatie. Mocht dit aanleiding geven tot twijfel, dan stuurt de bewerker een onderzoeker er op uit om fysiek naar antwoorden te speuren. De onderzoeker gaat bijvoorbeeld het gesprek aan met mensen in de directe woon- of werkomgeving van de desbetreffende persoon of onderzoekt familiebanden. Alles wat nodig is om het plaatje compleet te krijgen.

DIVERS TEAM

Binnen de Unit Veiligheidsonderzoeken vind je zeer diverse medewerkers. De gemiddelde leeftijd is relatief laag, er werken net zoveel mannen als vrouwen en de studieachtergronden lopen uiteen van rechten en psychologie tot integrale veiligheid en geschiedenis. De meeste van onze collega’s zijn onderzoekend en analytisch, nieuwsgierig, vasthoudend en niet snel onder de indruk. En dat moet je ook zijn, als de veiligheid en integriteit van onze krijgsmacht in jouw handen ligt. 

Geïnteresseerd?
Bekijk de vacatures van de MIVD