Salaris bij Defensie

Wat kun je verdienen?

Voordat je bij Defensie gaat werken, wil je vast weten wat je bij ons kunt verdienen. Omdat we een werkgever zijn die veel van onze mensen vraagt, zowel lichamelijk als geestelijk, bieden we een goed basissalaris aangevuld met uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden. En het mooie is; zodra je start met je opleiding bij Defensie ontvang je al salaris.

Structurele toelages

Als militair binnen Defensie ontvang je structureel een VEB-toelage  (Vergoeding Extra Beslaglegging), een vakantie-uitkering van 8% van je brutosalaris én een salarisafhankelijke eindejaarsuitkering bovenop je basissalaris. Voor burgermedewerkers geldt de VEB-toelage niet.

Incidentele toelages

Bovenop je basissalaris en de standaard toelages kun je ook nog in aanmerking komen voor een uitzendtoelage, oefentoelage, onregelmatigheidstoeslag en andere vakspecifieke toelages. Ook draagt Defensie bij aan je ziektekosten, reiskosten, je pensioen en eventueel ouderschapsverlof. Dit kan betekenen dat je netto meer overhoudt dan je bruto basissalaris.

Ziektekosten

Als militair kun je gebruikmaken van onze eigen artsen, tandartsen, verpleegkundigen en fysiotherapeuten die bij de Militaire Geneeskundige Diensten (MGD’en) werkzaam zijn. Voor een laag maandbedrag (ongeveer 70 euro netto) ben je als militair zeer uitgebreid collectief verzekerd bij Stichting Ziektekosten Verzekering Krijgsmacht (SZVK). Kijk voor meer informatie op de site van het SZVK.

Reiskosten

Je ontvangt een tegemoetkoming in de dagelijkse reiskosten. Als je echter 70 kilometer of meer van je werkplek woont, of gebruik maakt van openbaar vervoer en de snelste reistijd naar je werkplek meer dan een anderhalf uur bedraagt, dan kun je verzoeken om gratis huisvesting op een kazerne. In dat geval krijg je een tegemoetkoming voor één reis per week van je huis naar de kazerne en terug en bovendien krijg je dan een tegemoetkoming in de kosten voor voeding. Er zijn overigens ook voorzieningen mocht je willen verhuizen naar de omgeving van je werkplek.

Verlof

Uiteraard is het mogelijk om verlof aan te vragen. Het aantal verlofdagen is afhankelijk van je leeftijd. Tijdens je opleiding heb je verlof volgens het schoolrooster. In bijzondere gevallen (verhuizing, huwelijk, overlijden bloedverwanten) kan buitengewoon verlof worden verleend. Het verlof dat je niet opneemt, mag je onder voorwaarden meenemen naar het volgende jaar.

Pensioen

Het pensioenfonds voor de overheid, het ABP, regelt het pensioen van Defensie. Dit standaardpensioen kan worden uitgebreid met aanvullende verzekeringen. Dit kan zowel bij het ABP als bij een bank of verzekeraar.

Uitzendingen

Als militair moet je bereid zijn uitgezonden te worden. Er zijn uitzonderingen waardoor je op grond van medische of sociale redenen op dat specifieke moment niet op uitzending hoeft.

Jouw carrière bij Defensie

Defensie werkt met een Flexibel Personeels Systeem (FPS). Dit houdt in dat je je ontwikkelt binnen drie fasen:

  • Fase 1: de opleiding en hierop volgend een dienverplichting (contractduur) van enkele jaren.

  • Fase 2: de periode na afloop van je dienverplichting (fase 1) tot en met het besluit over het al dan niet doorstromen naar een hoger functieniveau. Doorslaggevende argumenten zijn je eigen kwaliteiten en de behoefte van de organisatie.

  • Fase 3: de periode na het doorstroombesluit en de voortzetting van je loopbaan.

Loopbaanopleidingen

Defensie is naast werkgever ook een groot opleidingsinstituut. Binnen jouw vakgebied kun je jezelf op allerlei manieren ontwikkelen of doorgroeien naar een hogere functie. Naast dat je zelf verantwoordelijk bent voor je ontwikkeling, houdt Defensie je loopbaanontwikkeling ook goed in de gaten. Als je positief opvalt en als er ruimte is binnen de organisatie, kun je doorstromen naar een hogere functie.

Bekijk hier onze opleidingen

Als ex-militair ben je bovendien zeer gewild in het bedrijfsleven. Dit komt door je persoonlijke ontwikkeling, je vakinhoudelijke vaardigheden en doordat je bij Defensie unieke ervaringen opdoet. Hoewel de kans dus redelijk groot is dat je buiten Defensie snel ergens anders aan de slag kunt, begeleidt Defensie je altijd bij het zoeken naar een nieuwe baan. 

Rangen

Bij Defensie spreken we over manschappen, onderofficieren en officieren. Welke rangen horen daarbij:

  • Manschappen: van soldaat 3 / matroos 3 / marechaussee 4 tot en met korporaal 1 / marechaussee 1

  • Onderoffcieren: van sergeant / wachtmeester (korporaal bij de Marine) tot en met adjudant-onderofficier

  • Officieren: van tweede luitenant tot en met generaal