Zie jij wat
anderen
niet zien?

Militaire
inlichtingen en veiligheidsdienst

De Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) kun je zien als de militaire oren en ogen van Nederland. Ongemerkt voeren wij complexe taken uit, zowel in de fysieke als de online wereld, waarmee we de regering en Defensie helpen betere keuzes te maken.

Wil jij meewerken aan het verzamelen van inlichtingen en het verhogen van de weerbaarheid van de krijgsmacht en daarmee heel Nederland?

Kies hoe jij wil bijdragen aan vrede en veiligheid:

Het werk van de MIVD

Oorlogen en [[conflicten]] veranderen voortdurend van karakter. Landen en organisaties kiezen steeds vaker voor [[niet-fysieke middelen om hun belangen veilig]] te stellen. Van het beïnvloeden van de publieke opinie via desinformatie op social media tot het potentieel digitaal platleggen van havens, vliegvelden en spoorwegen van een land. De MIVD levert inlichtingen en veiligheidsinformatie [[over militaire dreigingen, sabotage, spionage en terrorisme.]] Inlichtingen die extreem belangrijk zijn voor Defensie om de juiste beslissingen te kunnen nemen.

We willen je natuurlijk zo goed mogelijk informeren over ons werk, maar we kunnen hier niet alles vertellen. Ook van jou verwachten we een integere houding en discretie ten aanzien van je werkzaamheden.