.

Jezelf zijn bij Defensie

Wij beschermen wat ons dierbaar is. Voor onszelf maar ook voor anderen. Of dat nu heel dichtbij, of ver van huis is. Dit doen wij in teamverband, waarin plek is voor iedereen ongeacht je achtergrond, geloof, afkomst of geaardheid. Juist die verscheidenheid waarbij iedereen zijn of haar unieke bijdrage kan leveren, draagt bij aan een goede uitvoering van onze taken.

En omdat wij zoveel in teamverband werken, moet iedereen zijn of haar plekje in een team krijgen. En zichzelf kunnen zijn. Veiligheid bieden wij dus niet alleen omdat het één van onze primaire taken is, maar ook omdat wij willen dat elke collega zich veilig voélt. In zijn of haar werk én in de omgang met andere collega’s. Ook houden wij rekening met je levensfase en de combinatie van arbeid & zorg. Defensie wil graag een inclusieve organisatie zijn. Eentje waarbij de verschillen tussen mensen juist de kracht is. 

Stichting Homoseksualiteit en Krijgsmacht

Binnen Defensie zijn diverse stichtingen, netwerken en personele afdelingen actief om een zo gezond mogelijk werk- en leefklimaat te krijgen. Een van die organisaties is Stichting Homoseksualiteit en Krijgsmacht (SHK), het Defensie-netwerk voor lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders (LHBT) en hun families. Het bestuur van de SHK adviseert onze organisatie en draagt samen met collega’s en relaties actief bij aan een sociaal veilige werk- en leefomgeving waarin ieders geaardheid en genderidentiteit wordt geaccepteerd. Dit komt onder andere tot uiting in deelname aan de Canal Parade, de dodenherdenking bij het Homomonument in Amsterdam en het organiseren van LHBT+ en transgender-conferenties.