Krijgsmachtdelen

Samen werken aan
vrede & veiligheid

Defensie beschermt wat ons dierbaar is. Militairen verdedigen Nederland, de (economische) belangen en bevriende landen. Ze komen op voor anderen en ondersteunen bij rampen. Zo draagt Defensie bij aan vrede, vrijheid en veiligheid in de wereld.

Koninklijke Marine

Meer informatie

Koninklijke Landmacht

Meer informatie

Koninklijke Luchtmacht

Meer informatie

Koninklijke Marechaussee

Meer informatie