Ontdek de
joint sigint cyber unit van de MIVD

AANVALLEN EN VERDEDIGEN

De Joint Sigint Cyber Unit (JSCU) is een gemengde eenheid van MIVD- en AIVD-medewerkers. Ons werk bestaat vooral uit het verwerven van data en informatie. Deze verwerving kan zowel offensief als defensief, commercieel of uit open bronnen zijn, maar altijd omdat inlichtingenteams hier concreet behoefte aan hebben. 

Voor de offensieve verwerving, ook wel digitale spionage genoemd, maken we gebruik van hackers en proberen we data en informatie te verzamelen van landen, staten, instellingen en bedrijven die mogelijk een bedreiging vormen voor Nederland. Bij defensieve verwerving gaat het veelal om aanvallen die we zien op Nederlandse belangen en waarmee we data en informatie verzamelen over capaciteiten en middelen van potentiële tegenstanders. Daarbij richten we uiteraard direct onze eigen systemen beter in tegen deze aanvallen van buitenaf. De complexiteit van al deze, veelal technische data en informatie is immens. Het vereist dat we gedegen technische analyses maken en deze in een begrijpelijke, leesbare vorm aanbieden aan de inlichtingenteams.

DIVERSE SPECIALISTEN

Bij de JSCU vind je mensen met verschillende achtergronden en expertises. Van hardcore programmeurs tot cryptografen, elektrotechnici en mensen met verstand van radiografie. Van de introvertere techies tot de meer communicatieve analisten die hun bevindingen goed moeten kunnen rapporteren aan onze opdrachtgevers. Vaak zijn ze hoogopgeleid, soms hebben ze meerdere studies afgebroken (en) of blijken ze gewoon ontzettend goed te zijn in dit werk. 

(INTER)NATIONAAL SAMENWERKEN

Als inlichtingen- en veiligheidsdienst van het ministerie van Defensie beslaan we een breed terrein. Van het voorkomen van aanslagen op Nederlandse militairen tot het beschermen van defensiebedrijven tegen fysieke en digitale aanvallen. Onze gemengde eenheid van MIVD- en AIVD-medewerkers werkt daarbij ook vaak samen met de ministeries van Binnenlandse en Buitenlandse Zaken en de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid (NCTV). Ook werken we dagelijks samen met buitenlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

Geïnteresseerd?
Bekijk de vacatures van de MIVD