VEILIGHEIDSONDERZOEK

Het veiligheidsonderzoek wordt uitgevoerd door de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD). Het onderzoek gaat van start als je de vragenlijst 'Elektronische opgave persoonsgegevens' (EOPG) volledig hebt ingevuld en opgestuurd (inclusief de Verklaring van Instemming). De MIVD doet in ongeveer acht weken onderzoek naar jou en je eventuele partner en let hierbij vooral op de volgende punten:

  • Justitiële inlichtingen. Heb je weleens een (zware) overtreding begaan? Heb je een strafblad?
  • Deelneming of steunen van activiteiten die de veiligheid of andere belangen van de Staat kunnen schaden.
  • Lidmaatschap of steunen van organisaties die doeleinden nastreven of middelen hanteren die een gevaar kunnen vormen voor het voortbestaan van de democratische rechtsorde.
  • Persoonlijke gedragingen en omstandigheden.

Verklaring van Geen Bezwaar (VGB)

Van het veiligheidsonderzoek merk je meestal niets. In sommige gevallen komt de MIVD bij je thuis, als je hebt gesolliciteerd naar specialistische functies (bijvoorbeeld Vlieger). Na het onderzoek meldt de MIVD aan Defensie of je de Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) krijgt. In dit geval is het Veiligheidsonderzoek positief afgerond. Wanneer de MIVD je weigert een VGB te geven, word je hiervan persoonlijk op de hoogte gesteld.

Veelgestelde vragen
Wat is een VGB precies?
Ik heb een strafblad. Is dat een probleem?
Ik heb weleens drugs gebruikt. Mag dat?
Ik ben wel eens bij bureau Halt geweest. Is dat een probleem?
Hoe lang duurt het veiligheidsonderzoek?
Wat als ik geen VGB krijg?