AANSTELLINGSKEURING

Met de aanstellingskeuring checken we of je medisch geschikt bent voor het beroep van militair. Als je niet de lichamelijke en/of psychische capaciteiten bezit die hiervoor nodig zijn, dan zou je jouw eigen gezondheid of veiligheid, maar ook die van anderen, in gevaar kunnen brengen. Niet iedere functie bij Defensie is lichamelijk even zwaar. Daarom werkt Defensie met zes verschillende functieclusters. De functies met de zwaarste lichamelijke taken zitten in functiecluster 6. Op iedere vacaturepagina kun je terugvinden welk functiecluster bij de door jou gewenste functie hoort.

Dit kun je allemaal verwachten

Voorafgaand aan de aanstellingskeuring krijg je een medische vragenlijst toegestuurd. Vul deze vragenlijst eerlijk in. Op de dag van de keuring stellen we je eventueel aanvullende vragen over je gezondheid en, als dat nodig is, doet een keurend arts een aanvullend lichamelijk onderzoek. Op de dag van de keuring doe je daarnaast een aantal fysieke testen. Daarmee testen we of je medisch geschikt bent om de verschillende fysieke taken, die horen bij het militair zijn, kan verrichten. Houd er rekening mee dat de aanstellingskeuring een hele (werk)dag duurt en plaatsvindt in Amsterdam. Om jezelf optimaal voor te bereiden kan je hier bekijken wat jou exact te wachten staat per functiecluster.

FYSIEKE TESTEN
Progressieve marstest
Progressieve til/draagtest
Onbelaste hardlooptest
Graaftest
Binnenparcours sporthal
MEDISCHE ONDERZOEKEN
Oogonderzoek
Gehooronderzoek
Gesprek met de arts

Verschillende functieclusters

Binnen Defensie kennen we zes functieclusters. Hierbij is functiecluster 1 het minst zwaar en vallen de beroepen binnen functiecluster 6 onder de zwaarste lichamelijke beroepen. Welk functiecluster een bepaalde functie heeft staat vermeld op de vacaturepagina. Check hieronder wat je per functiecluster moet kunnen en hoe je jezelf erop kunt voorbereiden.

Hier vind je wat je moet kunnen en hoe je moet trainen voor de keuring

De uitslag van de keuring

Meestal krijg je aan het einde van de aanstellingskeuring meteen de keuringsuitslag. Als je medische gegevens tijdens het onderzoek nog niet volledig zijn, omdat er bijvoorbeeld nog gewacht moet worden op de uitslag van een aanvullend onderzoek of gegevens van jouw huisarts, word je later geïnformeerd over de uitslag. Er zijn drie mogelijke keuringsuitslagen:

Geschikt: er zijn geen medische bezwaren tegen aanstelling in het door jou gewenste functiecluster.

Ongeschikt: er zijn medische bezwaren tegen aanstelling in het door jou gewenste functiecluster

Geschikt onder voorwaarden: dat betekent dat er geen medische bezwaren bestaan tegen de aanstelling in het door jou gewenste functiecluster als militair, maar dat er bepaalde maatregelen getroffen moeten worden (bijvoorbeeld dat je alleen met het dragen van een bril of contactlens kan voldoen aan de bijzondere functie-eis).

Defensie ontvangt alleen de mededeling geschikt, ongeschikt of geschikt onder voorwaarden en geen medische gegevens. Bij de uitslag ongeschikt heeft Defensie het recht jou niet aan te stellen. Bij de uitslag geschikt onder voorwaarden mag Defensie ook besluiten jou niet aan te stellen

Bijzondere situatie:

Herkansing in verband met een tijdelijk wat slechtere conditie of een tijdelijke medische aandoening.

Als je conditie (net) niet goed genoeg is om (één van) de fysieke testen met een goed resultaat af te ronden, ben je in principe ongeschikt. Je bent in principe ook ongeschikt als je een fysieke test niet kan afronden door een tijdelijke medische aandoening (zoals bijvoorbeeld een verstuikte enkel). Die ongeschiktheid is meestal van korte duur. Je kan namelijk werken aan de verbetering van jouw conditie en een verstuikte enkel zal meestal genezen. In deze gevallen zal de keurend arts aan jou de keuze voorleggen om de fysieke test(en) na een bepaalde periode (meestal een paar maanden) te herhalen (herkansing). Als je daarmee akkoord gaat, dan wordt een afspraak gemaakt om de fysieke test(en) te herhalen.

VOORBEREIDINGEN EN TIPS

Wil je je optimaal voorbereiden op de aanstellingskeuring? Neem dan onderstaande punten goed door.

  • Zorg dat je bent uitgerust op de dag van de keuring. Vermijd heftig sporten of overmatig alcoholgebruik de dag en/of avond ervoor. Zorg er ook voor dat je goed hebt gegeten. Neem eventueel iets mee voor overdag.
  • Gebruik je bepaalde medicijnen of heb je medische bijzonderheden? Neem dan alle relevante informatie mee van je huisarts of medisch specialist.
  • Bereid je goed voor op de functionele fysieke test door het trainingsschema te volgen behorende bij jouw functiecluster.

LET OP:
Heb je de week voor de aanstellingskeuring 38,5 graden koorts of hoger gehad? Dan mag je niet deelnemen aan de fysieke testen en moet je in overleg met de medische administratie een nieuwe afspraak maken. Dit geldt ook als je een blessure hebt waarvan je nog niet hersteld bent. Het afzeggen van de aanstellingskeuring heeft geen negatieve invloed op je sollicitatieproces.

Veelgestelde vragen
Hoe kom ik in contact met de medische administratie?
Kom ik wel door de medische keuring als ik medicijnen gebruik en/of een chronische ziekte heb?
Hoe goed moeten mijn oren precies zijn?
Hoe goed moeten mijn ogen zijn?
Hoe fit moet ik precies zijn?
Wat als ik de fysieke eisen niet haal?
Hoe lang is de uitslag van de keuring geldig?
Wat als ik het niet eens ben met de uitslag van de keuring?
Wat kan ik doen als ik een klacht heb?
Wat gebeurt er met mijn medische gegevens?
Wat gebeurt er met de uitslag van de keuring?
Wat als ik al eerder in dienst ben geweest bij Defensie?