Fase II - Een ingreep met geweldige risico’s

Extra
intel 1/2

Leiderschap
in elke situatie

Tijdens je officiersopleiding leer je schakelen tussen verschillende leiderschapsrollen: coach, manager, vakspecialist en leider. Elke situatie vraagt om een andere benadering.

Extra
intel 2/2

Verwacht het onverwachte

Als officier denk je in scenario’s. Is het risico te overzien dat ook het ziekenhuis mogelijk zonder stroom komt te zitten?


Vraag 2/3

Learn to Lead: welke rol kies jij als officier?

Als officier denk je in scenario’s. Is het risico te overzien dat ook het ziekenhuis mogelijk zonder stroom komt te zitten?

Je kiest de rol van vakspecialist

Soms moet je als officier in de rol van vakspecialist je team vooral vakinhoudelijk sturing geven. In dit geval zou je zelf zo snel mogelijk het verdeelpunt proberen te lokaliseren, om zeker te zijn dat het ziekenhuis niet wordt geraakt door je actie. Die benadering is het veiligst, maar kost door het uitzoekwerk, en overleg met andere materiedeskundige teamleden, wel extra tijd. De vraag is of je die tijd hebt.

Blijf je bij je keuze of wil je je keuze veranderen?

Je kiest de rol van manager

Als coach zou je je team betrekken bij je afweging en hen problem owner maken. Is het ziekenhuis misschien te omzeilen? Kan een hack slechts een gedeelte van de stroomvoorziening platleggen? Het voordeel van de benadering als coach is dat je de denkkracht van je team maximaal benut. Nadeel is dat de aanpak tijd kost en je niet zeker weet met elk resultaat je team komt. De vraag is of je dat risico wilt nemen.

Blijf je bij je keuze of wil je je keuze veranderen?

Je kiest de rol van leider

Tijdens de officiersopleiding leer je mensen leiden onder moeilijke omstandigheden. Ook leer je ethisch handelen en beseffen dat je verantwoordelijkheid groter is dan die van de operatie alleen. In dit specifieke geval weeg je de risico’s af, laat je de hack plaatsen. Tegelijkertijd geef je je team opdracht een noodplan uit te werken voor het eventueel opvangen van de stroomuitval bij het ziekenhuis. Daarmee neem je een zeker risico. De vraag is of je dat wilt.

Blijf je bij je keuze of wil je je keuze veranderen?

Je kiest de rol van coach

Als coach zou je je team betrekken bij je afweging en hen problem owner maken. Is het ziekenhuis misschien te omzeilen? Kan een hack slechts een gedeelte van de stroomvoorziening platleggen? Het voordeel van de benadering als coach is dat je de denkkracht van je team maximaal benut. Nadeel is dat de aanpak tijd kost en je niet zeker weet met elk resultaat je team komt. De vraag is of je dat risico wilt nemen.

Blijf je bij je keuze of wil je je keuze veranderen?

Kiezen voor de beste optie

Als officier draag je de verantwoordelijkheid voor je eigen mensen en voor de wereld om je heen. Dus neem je niet snel een besluit met een grote kans op collateral damage. Tegelijkertijd wil je ook dat de operatie slaagt. Razendsnel schakelen tussen de rol van vakspecialist en die van leider lijkt hier het beste op z’n plek. De een verkent de technische opties, de ander overziet de consequenties. Tijdens je officiersopleiding leer je wanneer je welke leiderschapsrol toepast.

Naar volgende fase