Fase II - Je boardingteam wil maar één ding

Extra
intel 1/2

Schakelen tussen
leiderschapsrollen

Als officier schakel je tussen verschillende leiderschapsrollen: coach, manager, vakspecialist of leider. Tijdens je opleiding leer je de rollen beheersen.

Extra
intel 2/2

Leidinggeven
of de leiding nemen?

Iedere specifieke situatie dwingt een andere rol af. Vaak is er niet één goede keuze. Maar maak je een afweging voor die concrete situatie.


Vraag 2/3

Learn to Lead: welke rol kies jij als officier?

Als officier schakel je tussen verschillende leiderschapsrollen. Waar leg jíj het accent in deze situatie? Ben je meer coach, manager, vakspecialist of leider?

Je kiest de rol van vakspecialist

Er zijn in deze specifieke situatie veel onzekerheden. Zijn er inderdaad gegijzelden? Hoe is hun situatie? Wat zijn de risico’s van een actie? Welke middelen heb je tot je beschikking? En welke scenario’s ontstaan er na een actie? Als vakspecialist schat je de situatie in. Je weet hoe piraten denken, je kent je opties en voert inhoudelijk overleg met anderen. Al die vakinhoudelijke kennis gebruik je bij het maken én toelichten van je besluit. Maar dat kost natuurlijk wel allemaal tijd. Heb je die wel?

Blijf je bij je keuze of wil je je keuze veranderen?

Je kiest de rol van manager

Wat is de missie, wat het doel? Wat zijn de rules of engagement waaraan je je moet houden? Wegen de risico’s van ingrijpen wel op tegen de opdracht: de veiligheid op zee waarborgen? Als manager schat je de risico’s in en overzie je de complete missie. Dat betekent óók dat je al hebt voorzien dat niet ingrijpen flink demotiverend zal zijn voor je boardingteam. Je legt uit dat nu niet ingrijpen iets anders is dan helemaal niet ingrijpen. Nadeel van die benadering kan zijn dat je valse verwachtingen schept of dat je team vindt dat je te zeer op de regels leunt.

Blijf je bij je keuze of wil je je keuze veranderen?

Je kiest de rol van leider

Input uit je team is welkom, maar jij maakt de keuze en weegt de verschillende scenario’s tegen elkaar af. Je kent de regels, maar schat óók in of het volgen van die regels in dit geval wel de beste oplossing is. Jij kiest voor duidelijkheid. Je onderbouwt je keuze met argumenten en motiveert daarmee je personeel. Je zit lang met elkaar op zee en wilt dat men zich vol energie blijft inzetten voor de missie. De vraag is of dat lukt met een leider die wellicht het gevoel geeft een eigen plan te trekken.

Blijf je bij je keuze of wil je je keuze veranderen?

Je kiest de rol van coach

Als coach ben je vooral één met je team. Je organiseert je eigen tegenspraak. Is het wel de goede keuze die we maken? Het overleg kost tijd, maar geeft nieuwe inzichten. Bovendien creëer je zo meerdere problem owners. Dat zorgt er ook voor dat mensen minder snel teleurgesteld zullen zijn – het is immers niet alleen jouw beslissing. Door te leiden als coach houd je de motivatie van je team makkelijker vast. Nadeel is dat het overleg veel tijd kost. Kijkend naar de situatie moet je je afvragen of je die tijd eigenlijk wel hebt.

Blijf je bij je keuze of wil je je keuze veranderen?

Kiezen voor de beste optie

Als officier bij Defensie leer je mensen leiden in de meest uiteenlopende situaties. Daarbij schakel je voortdurend tussen de verschillende rollen. Belangrijk is dat je team die rol goed aanvoelt in het moment. Omdat je ervoor kiest juist niet in een overhaast scenario te stappen, is er tijd voor overleg en toelichting. Een meer vakinhoudelijke, managende rol lijkt hier beter op z’n plaats. Tijdens je officiersopleiding leer je vloeiend schakelen tussen verschillende leiderschapsrollen.

Naar volgende fase