Praktijk/Afstudeer

Programmeren TOMLA Mobiele App

Solliciteren
Programmeren TOMLA Mobiele App
  • Utrecht
  • 01 Mar 2021 - 31 May 2021
  • Defensie Materieel Organisatie

Student Informatica met kennis van Web apps in JavaScript + Angular
Onderwerp: herontwikkeling van software en handleidingen voor de TOMLA mobiele app (The Offline Multifunctional Language App) die zelf gemaakte
(multimediale) taaldatasets als snel naslagwerk beschikbaar maakt op mobiele apparaten voor offline gebruik in de ‘vliegtuigmodus’.
• Kennisdomeinen: Webapplicaties in JavaScript + Angular
• Achtergrond: het gaat om vernieuwbouw (refactoring) van een eerdere versie van de TOMLA mobiele app uit een voorstudie om deze beschikbaar te stellen als Open Source project op GitHub en in de Open Source app store F-Droid en mogelijk ook op Google Play.
• Positionering: de stage wordt uitgevoerd bij KIXS (Kennis, Innovatie, eXperimenten en Simulatie), dé ICT-innovatieafdeling van Defensie.


Opdracht: refactoring en publicatie van een mobiele app.
1. Programmeren van de mobiele app TOMLA in Ionic met JavaScript (TypeScript), Angular en Bootstrap o.b.v. HTML5 en CSS3.
2. Publiceren van de broncode en documentatie op GitHub.
3. Publiceren van de werkende app in de app stores F-Droid en mogelijk ook in Google Play.


Doel: Publieke kennisdeling van mobiele app ontwikkeling door broncode.
Een nieuwe vorm van een naslagwerk app presenteren die meerdere soorten naslagwerken kan presenteren, zoals (spelling)woordenlijsten, afkortingenlijsten, vertaaltabellen, begrippenkaders en (multimediale) spiekbriefjes en taalkaarten voor bv. basiscommunicatie in andere talen of  taaltraining. Laten zien via de app stores dat de app werkt!


Beschouwing: de TOMLA app heeft een bijzondere software architectuur, waarbij de (taal)datasets als spreadsheets kunnen worden gemaakt en niet
alleen voor de content van de taaldatasets, maar ook voor de thema’s, vertalingen, gebruikershandleiding en snelstarthandleiding. Hierdoor is er geen programmeur nodig voor contentwijzigingen.  Met Python conversiescripts worden de spreadsheetbestanden omgezet naar JSON-bestanden die dan door de app kunnen worden gedownload. Open Content datasets kunnen bv. worden gedownload van een publieke webpagina, zoals een GitHub repository. Niet-publieke datasets kunnen
worden voorzien van een abonnementsleutel (API key), wat een geldigheidscontrole van de sleutel vraagt via een website applicatie. Er is een Python website applicatie met sleutelcontrole als referentie implementatie beschikbaar voor demonstratiedoeleinden om zowel Open Content datasets als niet-publieke datasets van te kunnen downloaden.


Begrenzing: inhoudelijk geen; de stageopdracht is geschikt als afstudeeropdracht (voorjaarssemester 2021) of voor een praktijkstage (najaarssemester 2021) voor een student met kennis van JavaScript en Python programmering.

Context: bij de refactoring gaat het om een herontwerp in Ionic van de routing van de Single Page App naar de nieuwste stand van de techniek.
Het mogelijk herzien van het software ontwerp en de JSON-opslag van de datasets om voor grotere datasets een snel werkende app te hebben.
Aanpassen van het UX design en workflow voor een snellere bediening. Het mogelijk versimpelen van de eerste opstart met het downloaden van een
set basis datasets, zodat die niet meer in het app package mee hoeven. 

Bijzonderheden
Hardware: de stagiair kan het onderzoek voor en de ontwikkeling van de gevraagde software en documentatie uitvoeren op de eigen laptop.
Software en Bestanden: De benodigde software is als Open Source Software beschikbaar op internet. Er is al een TOMLA GitHub website.
De broncode wordt dagelijks veilig gesteld op GitHub en overige bestanden worden dagelijks veilig gesteld op een gedeelde folder op een clouddrive.
Beveiliging: voor deze overheidsstage is een ‘Verklaring Omtrent het Gedrag’ (VOG) nodig van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en een
getekende geheimhoudingsverklaring van het Ministerie van Defensie.

 

weblinks

Leerovereenkomst

leerovereenkomst DMO

Studierichting

Informatica

Soort stage

Praktijk/Afstudeer

Duur

Aanvang Februari of September 2021

Stageperiode

01 Mar 2021 - 31 May 2021

Defensie onderdeel

Defensie Materieel Organisatie

Afdeling

JIVC/KIXS/I&O

Bijzonderheden/details

Vanwege de noodzakelijke coronabeperkingen zal deze stage een thuiswerkstage zijn met stagebegeleiding via videovergaderen.