Vacature

Selectiepsycholoog

Meer info/solliciteren
 • 32 - 38 uren per week
 • 3146 ~ 4343 salaris
 • Niveau: Universitair Master
 • Locatie: Amsterdam
 • Reageren vóór 01 april 2023

Vacatures filteren

Salaris

Je startsalaris is afhankelijk van je leeftijd, opleidingsniveau en ervaring. Naarmate je kennis en ervaring toenemen, groeit ook je salaris met je mee. Boven op je salaris ontvang je als militair bovendien verschillende structurele en incidentele toelages. Meer info

Wat ga je doen?

Lijkt werken bij Defensie je wel wat, maar wil je geen militair worden? Heb je een WO-diploma Psychologie? Solliciteer dan naar de functie van Selectiepsycholoog, waarbij je een essentiële bijdrage levert aan de inzetbare krijgsmacht door het voeren van selectiegesprekken met sollicitanten voor een militaire functie. In februari en mei 2023 starten we een nieuwe klas voor een opleidings- en inwerktraject.

WAT GA JE DOEN?
Als Selectiepsycholoog heb je een belangrijke, maatschappelijke baan, namelijk: het selecteren van mensen die geschikt zijn voor het militaire vak. Geen enkele andere organisatie heeft zo’n uitgebreid selectieproces op wetenschappelijke basis. Naast selectiewerkzaamheden is er ook ruimte voor projecten . Incidenteel werk je op externe locaties bij de eenheden en in samenwerking met militaire collega’s om een bijdrage te leveren aan het selecteren van de juiste mensen tijdens de kennismakingsdagen.

Wie zoeken we

Voor deze functie beschik je over goede contactuele eigenschappen en een groot analytisch en zelflerend vermogen. Ervaring met selectiewerkzaamheden is wenselijk, maar niet noodzakelijk. Tijdens een zes-weekse, interne opleiding tot selectiepsycholoog krijg je inzicht in gespreksvaardigheden en interviewtechnieken.

WIE ZOEKEN WE?

 • Je hebt een WO-diploma Psychologie; meerdere richtingen komen in aanmerking.
 • Je hebt klinische kennis
 • Je hebt ervaring met interview- en gesprekstechnieken
 • Je kunt een Verklaring Omtrent Gedrag overleggen
 • Je beschikt over goede contactuele eigenschappen
 • Je bezit een groot analytisch vermogen
 • Je kunt goed op jezelf reflecteren en hebt een groot leervermogen
 • Je hebt een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift

Arbeidsvoorwaarden

Salarisniveau schaal 9
Minimum salaris: €3.150 bruto per maand
Maximum salaris: €4.350 bruto per maand
Contractduur 1 jaar met uitzicht op verlenging met nog 2 jaar
Minimum aantal uren per week 32
Maximum aantal uren per week 38
Plaats Amsterdam, Noord-Holland

Overige arbeidsvoorwaarden

Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en kent goede studiefaciliteiten, hierdoor sta je nooit stil. Je krijgt alle ruimte om jezelf te ontwikkelen en door te groeien.

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 8,33%, de zogeheten dertiende maand. Daarnaast ontvangen burgermedewerkers maandelijks een brutotegemoetkoming voor de ziektekostenverzekering.

Hoe leuk het werken bij Defensie ook is, wij vinden het ook belangrijk dat je dit met jouw privéleven kunt combineren. Diverse verlofregelingen (bijvoorbeeld 75% betaald ouderschapsverlof) en flexibele werktijden dragen bij aan een goede balans. En als dat niet genoeg is, dan is het ook nog mogelijk je werktijd (tijdelijk) enkele uren per week te verkorten en extra verlofuren en/of adv-uren op te bouwen.

De organisatie Ministerie van Defensie

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 62.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de DMO lijken op werkmaatschappijen.

Defensie Ondersteuningscommando
Het DOSCO is de overkoepelende dienstverlener voor de gehele defensieorganisatie. Elk dienstencentrum heeft zijn eigen expertise. Het DOSCO streeft ernaar de klantgerichtheid te versterken, de dienstverlening te professionaliseren en de doelmatigheid te vergroten.

De afdeling Divisie Personeel en Organisatie - DC PL

De werkzaamheden worden verricht binnen het bedrijfsbureau van het Dienstencentrum Personeelslogistiek (DC PL) van de divisie Personeel en Organisatie (DPOD). De DPOD is onderdeel van het Defensie Ondersteuningscommando.
Kerntaken van het DC PL zijn het optimaal kwantitatief en kwalitatief vullen van de Defensieorganisatie en het begeleiden van medewerkers naar een nieuwe baan bij einde dienstverband.

Dit betekent dat het DC PL jaarlijks ruim 4000 talenten aan een uitdagende en zinvolle baan bij Defensie helpt. Dit begint met meer dan vijf miljoen bezoekers van de website www.werkenbijdefensie.nl en bijna 10.000 kandidaten die zich inschrijven voor voorlichtingen. Er vinden meer dan 7000 psychologische gesprekken en tussen de 4000 en 5000 medische keuringen plaats. Maar het DC PL helpt ook elk jaar bijna 400 collega’s aan een baan buiten de organisatie.

Bij het DC PL draait alles om een tevreden klant en een gemotiveerde kandidaat. Dat vraagt van de organisatie om een integrale aanpak, waarbij alle expertise op het gebied van arbeidsmarktcommunicatie, recruitment, samenwerking met het civiel onderwijs, selectie & keuring, organisatie & personeelsplanning en employability wordt gebundeld om de kandidaat optimaal te begeleiden. Maatwerk en flexibiliteit zijn daarbij essentieel. Vanuit diezelfde visie voert DC PL de regie op de in-, door- en uitstroom van mensen. Om daarin succesvol te zijn, investeert DC PL voortdurend in de expertiseontwikkeling van collega’s en in de relatie met de (maatschappelijke) partners.

Missie: het DC PL beweegt talent voor Defensie
Visie: vroegtijdig mensen vinden, binden, boeien en laten groeien

Je werkt binnen de afdeling Psychologisch Advies en Selectie (PAS) van het Dienstencentrum Personeelslogistiek (DCPL) van de Divisie Personeel en Organisatie (DPOD), onderdeel van het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO).

Kerntaken van het DCPL zijn het optimaal kwantitatief en kwalitatief vullen van de Defensieorganisatie en het begeleiden van medewerkers naar een nieuwe baan bij einde dienstverband. De afdeling PAS heeft ca 40 medewerkers, veelal ambitieuze mensen waarbij kwaliteit voorop staat.

Bijzonderheden

 • Kandidaten worden, na een positieve briefselectie, uitgenodigd voor een digitale capaciteitentest. Daarna volgt mogelijk een assessment waarin een rollenspel en een selectiegesprek centraal staan.
 • De startdatum voor deze functie is op 6 februari, 22 mei en 7 augustus 2023, dan start een gezamenlijk opleidings- en inwerktraject.
 • Wij zijn wereldwijd inzetbaar voor vrede en veiligheid. Een diversiteit in denkwijzen, perspectieven en kwaliteiten draagt bij aan het behalen van onze missie: “Beschermen wat ons dierbaar is.” Hiervoor zijn we nadrukkelijk op zoek naar nieuwe collega’s die bijdragen aan de diversiteit binnen Defensie.
 • Defensie zet zich ook in om medewerkers in dienst te nemen die onder de doelgroep van de Wet Banenafspraak vallen. Sta jij geregistreerd in het doelgroepenregister, dan nodigen we ook jou uit om te reageren!
 • Uw sollicitatiebescheiden worden uiterlijk drie maanden na afronding van de selectieprocedure vernietigd. Deze termijn is langer dan de standaard-termijn die de Algemene Verordening Gegevensbescherming voorschrijft. Deze langere termijn is nodig voor het geval er door een interne kandidaat een bezwaar- en/of beroepsprocedure wordt gestart.