Corona-update: alles over voorlichtingen, sollicitaties en keuringen

Lees meer

Vacature

Medewerker Fuctioneel Beheer

Solliciteren

Wat ga je doen?

Wat ga je doen?

De afdeling bevindt zich in de inrichtingsfase van een reorganisatie die in eerste instantie de samenvoeging van twee bestaande onderdelen betreft en nog gevolgd wordt door twee vervolgfasen. Deze verandering neemt een grote dynamiek met zich mee en vereist, aanvullend op de reguliere functie-eisen, (nog meer) wendbaarheid, creativiteit en ondernemerschap. Bij de inrichting doet de afdeling ervaring op met andere (agile) samenwerkingsvormen dan de gebruikelijke / traditionele hiërarchische inrichting, waarbij de samenwerking per definitie de grenzen van de eigen afdeling overstijgt.

Uitvoerend Functioneel Beheer draagt bij aan het realiseren van het beheer van de geïntegreerde Informatievoorziening (IV) voor de gehele defensieorganisatie.  Het Uitvoerend Functioneel Beheer werkgebied is primair gericht op het uitvoeren van instandhouding van de IV-diensten van Defensie. Het werkterrein binnen de Afdeling omvat functioneel beheer voor de operationele informatievoorziening van de KMar en het Inlichtingen- en Veiligheidsdomein. Uitvoerend Functioneel Beheer is zo georganiseerd dat kennisgebieden zijn geclusterd in niet-organieke werkverbanden.

De Medewerker Functioneel Beheer voert opdrachten uit op het gebied van Uitvoerend Functioneel Beheer. De Medewerker Functioneel Beheer legt verantwoording af over het resultaat van de uitgevoerde werkzaamheden. Het betreft een beoordeling op eindproducten op overeenstemming met normen, criteria of specificaties. Samenhangende richtlijnen, procedures, wet- en regelgeving en/of beleidslijnen zijn de basis voor de uitvoering van de werkzaamheden. De Medewerker Functioneel Beheer neemt beslissingen op basis van interpretatie van niet duidelijk begrensde keuzefactoren die elkaar onderling inhoudelijk beïnvloeden. De Medewerker Functioneel Beheer onderhoudt contacten die zich kenmerken door het (inhoudelijk) afstemmen van werkwijzen, het afstemmen over de toepassing van regelgeving of uitvoering van beleid, waarbij sprake kan zijn van uiteenlopende belangen.

Wie zoeken we

Wie zoeken we?

 • Je hebt minimaal MBO werk- en denkniveau.
 • Je bent in het bezit van IV opleidingen.
 • Je hebt bij voorkeur praktische en actuele kennis van het KMar domein (operationele processen en IT systemen)
 • Je hebt praktische en actuele kennis en ervaring in het doen van functionele analyses en het uitbrengen van advies.
 • Je hebt kennis van PRINCE2, BiSL en testmethodieken.

Competenties:

 • Organisatiegericht, onderkennen van de invloed en de gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op de eigen organisatie en daarnaar handelen.
 • Klantgericht, herkennen van behoeften en belangen van de klant 2 en hiermee rekening houden in het handelen door het goed afwegen van het eigenbelang en het belang van de klant.
 • Omgevingsgericht, laten blijken geïnformeerd te zijn over maatschappelijke en politieke ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren. Effectief benutten van deze kennis voor de eigen functie of organisatie.
 • Plannen en organiseren, bepalen van prioriteiten en werkaanpak en optimaal inzetten van de beschikbare middelen om doelstellingen en resultaten te realiseren; niveau 1: plant en regelt de eigen werkzaamheden.
 • Analyseren, ontleden van situaties of een hoeveelheid informatie in hoofd- en bijzaken. Zien van onderlinge verbanden en doordringen tot de kern.
 • Samenwerken, draagt bij aan een gezamenlijk resultaat met andere personen of groepen, ook wanneer dit niet van direct persoonlijk belang is.
 • Leervermogen, inzicht tonen in de eigen sterke en zwakke punten en werken aan de eigen ontwikkeling. Leren van nieuwe situaties en ervaringen.

Persoonlijke competenties:

 • Communiceren
 • Initiatief
 • Klantgericht
 • Kostenbewust
 • Resultaatgericht
 • Samenwerken

Arbeidsvoorwaarden

Salarisniveau schaal 8
Minimum salaris: €2.550 bruto per maand
Maximum salaris: €3.450 bruto per maand
Dienstverband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Contractduur 2 jaar
Aantal uren per week 38
Plaats Utrecht, Utrecht

Overige arbeidsvoorwaarden

Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en kent goede studiefaciliteiten, hierdoor sta je nooit stil. Je krijgt alle ruimte om jezelf te ontwikkelen en door te groeien.

Buiten het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 8,3%, de zogeheten dertiende maand. Daarnaast ontvangen burgermedewerkers maandelijks een bruto tegemoetkoming voor de ziektekostenverzekering. Naast een pensioenregeling bij het ABP ontvang je maandelijks een vergoeding woon-werkverkeer of kun je onder gunstige voorwaarden kiezen voor een OV-abonnement met onbeperkt reizen door heel Nederland.

Hoe leuk het werken bij Defensie ook is, wij vinden het ook belangrijk dat je dit met jouw privéleven kunt combineren. Diverse verlofregelingen (bijvoorbeeld 75% betaald ouderschapsverlof) en flexibele werktijden dragen bij aan een goede balans. En als dat niet genoeg is, dan is het ook nog mogelijk je werktijd (tijdelijk) enkele uren per week te verkorten en extra verlofuren en/of ADV-uren op te bouwen.

De organisatie Ministerie van Defensie

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 58.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de DMO lijken op werkmaatschappijen.

De afdeling Defensie Materieel Organisatie

Waar ga je werken?

Het Joint Informatievoorziening Commando (JIVC) is de professionele IV/ICT-dienstverlener binnen Defensie, die de Defensieonderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat het JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs. 

Medewerkers binnen het JIVC werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd.

De afdeling COC2 en I&V is dé defensieleveranciers van complete systemen en applicaties, voor de krijgsmacht in het betreffende domein. De afdeling draagt op basis van diepgaande kennis van bedrijfsvoering gebruikers- en instandhoudingsprocessen bij aan de vertaling van eisen en wensen  naar concrete specificaties, hetzij t.b.v. een eigen software-ontwikkeltraject dan wel t.b.v. een extern aan te besteden ontwikkelopdracht. De afdeling is daarnaast verantwoordelijk voor het in stand te houden van deze systemen. De afdeling levert tevens (ook on site) support op de door de afdeling geleverde systemen en levert technische assistentie bij de implementatie en vervanging van deze systemen.

Bijzonderheden

 • De gesprekken zullen plaatsvinden in de week van 8 juni 2020
 • Deze vacature wordt zowel in- als extern opengesteld. Bij geschiktheid, krijgen interne kandidaten de voorkeur.
 • Het is noodzakelijk dat je als burgersollicitant de Nederlandse nationaliteit hebt of beschikt over een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA), tenzij je afkomstig bent uit een land van de Europese Economische Ruimte (EER) of uit Zwitserland.
 • Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.
 • Een veiligheidsonderzoek en referentiecheck maken deel uit van de selectieprocedure.