Corona-update: alles over voorlichtingen, sollicitaties en keuringen

Lees meer

Vacature

Medewerker bedrijfsvoering en informatievoorziening

Solliciteren

Wat ga je doen?

Bij de staf van het Materieellogistiek Commando Land van Defensie draaien jouw werkdagen om bedrijfsvoering, audits en informatievoorziening. In Utrecht zet je je als medewerker bedrijfsvoering en informatievoorziening in voor het verbeteren van de efficiëntie van onze organisatie. Je hebt dan ook werk dat er echt toe doet.

Als medewerker bedrijfsvoering en informatievoorziening ligt jouw focus op de bedrijfsvoering van het Materieellogistiek Commando Land (MatlogCo). Dat betekent het uitvoeren van zaken op strategisch en tactisch niveau, maar ook onderzoek doen naar processen, procedures en mechanismen. Jij geeft advies over de verbetering van de efficiency en effectiviteit van onze bedrijfsvoering. Vervolgens analyseer je dat verbeterproces en rapporteer je over de voortgang ervan. En je faciliteert activiteiten rondom kennismanagement.

Daarnaast treed je op als informatiemanager. In die rol implementeer en begeleid je nieuwe bedrijfsvoeringsprocessen en -instrumenten die het gevolg zijn van veranderingen in de geautomatiseerde ondersteuning. Je onderhoudt het IM-plan en zorgt voor de rapportage over de voortgang, de uitputting van middelen en beslismomenten van IM-gerelateerde projecten.

Verder voer je de voorstellen uit om de kwaliteit van de bedrijfsprocessen actueel te houden en te verbeteren. Onderdeel daarvan is het initiëren, managen en begeleiden van het verbeterprogramma in relatie tot het informatiemanagement van het MatlogCo. Ook houd je je bezig met audits. Je begeleidt onder meer risk-based-audits en voert jaarlijks het auditplan op basis van de risk-based-analyse uit. Op basis van de uitkomsten van de audits ga je vervolgens aan de slag met verbetertrajecten.

Wie zoeken we

 • Je hebt een hbo-diploma bedrijfskunde, (technische) bedrijfswetenschappen, bestuurlijke informatievoorziening, bedrijfseconomie, of een diploma in een materieellogistieke of technische richting.
 • Je hebt een post-hbo-opleiding in de richting operational audit, beleidsevaluatie en -analyse of verandermanagement.
 • Je hebt kennis van ERP-systemen en ervaring met informatiesystemen en Microsoft Office.
 • Je hebt bij voorkeur ervaring met overheidsfinanciën en die van Defensie in het bijzonder,  en met het uitvoeren van audits.
 • Je spreekt en schrijft zeer goed Nederlands en goed Engels.
 • Je bent analytisch en kunt informatie verzamelen en ordenen.
 • Je bent sterk in het plannen en regelen van je eigen werk en bent integer.
 • Je bent klantgericht, speelt proactief in op wensen van klanten en je onderneemt actie als dat nodig is.
 • Je bent in staat de mening van anderen in wisselende situaties en bij wisselende doelgroepen te beïnvloeden.
 • Je bent representatief en eerlijk, je hebt een open houding en kunt goed omgaan met steeds veranderende omstandigheden.

Arbeidsvoorwaarden

Salarisniveau schaal 10
Minimum salaris: €2.750 bruto per maand
Maximum salaris: €4.400 bruto per maand
Dienstverband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Contractduur 2 jaar
Aantal uren per week 38
Plaats Utrecht, Utrecht

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 8,33%. Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 75% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer.

De organisatie Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 62.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de DMO lijken op werkmaatschappijen.

De afdeling Staf Materieellogistiek Commando Land

De staf van het Materieellogistiek Commando Land (MatlogCo) is gericht op het invullen van de randvoorwaarden om de organisatie optimaal te laten functioneren. Het gaat dan om personeel, informatievoorziening, organisatie, financiën, aanschaffingen en huisvesting (PIOFAH) voor de primaire, ondersteunende en besturende processen.

Onze taken zijn onder andere:

 • het regisseren van de materiële beschikbaarheid voor grondgebonden systemen en het formuleren van de strategische kennis en overige capaciteiten die hiervoor nodig zijn;
 • het coördineren van activiteiten tussen alle onderhoudsorganisaties van het Intermediate Level Maintenance (ILM) en Depot Level Maintenance (DLM);
 • het onderhouden van contacten met klanten om de klantvraag helder te krijgen en deze af te stemmen op de beschikbare capaciteiten;
 • het adviseren en ondersteunen van alle ILM- en DLM-onderhoudsorganisaties van het Commando Landstrijdkrachten over en met technisch-inhoudelijke adviezen op het gebied van kwaliteit, arbo, infrastructuur, milieu en veiligheid;
 • het ondersteunen van het MatlogCo.

Sectie Ondersteuning, bureau Bedrijfsvoering en Informatievoorziening
Het bureau Bedrijfsvoering en Informatievoorziening (BV/IV) is onderdeel van de sectie Ondersteuning binnen de staf van het MatlogCo.

Wij zijn de informatiemanager voor de commandant van het MatlogCo en initiëren en coördineren het informatiemanagement van het MatlogCo. Daarbij onderhouden we namens het MatlogCo contact met aansturende afdelingen Informatievoorziening van het CLAS en de DMO, en met dienstverleners zoals IVENT. Ook vertalen we richtlijnen op IV-gebied en zorgen we voor coördinatie en aansturing van uitvoerende activiteiten op dit gebied.

Daarnaast is het onze taak om activiteiten te initiëren en te coördineren, om zo te komen tot een doelmatige bedrijfsstructuur. Dat betekent kaders op het gebied van bedrijfsvoering vertalen en de integrale bedrijfsvoering inrichten en actueel houden.

Bijzonderheden

 • De werkzaamheden worden uitgevoerd in een omgeving die volop aan het veranderen is, zowel qua organisatie, strategie en doelstellingen als qua technologische ontwikkelingen. Hierdoor moet je inspelen op steeds veranderende randvoorwaarden en complexe ontwikkelingen of innovaties. Wij gaan ervan uit dat je daar geen moeite mee hebt.
 • Als voorwaarde voor een aanstelling vragen wij je een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te overleggen.
 • Deze vacature wordt zowel in- als extern gepubliceerd. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang.