Corona-update: alles over voorlichtingen, sollicitaties en keuringen

Lees meer

Vacature

Informatiemanager data

Solliciteren

Wat ga je doen?

Optimaliseren van de datahuishouding van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD), daar draait jouw werk als informatiemanager data om. In Den Haag zet jij je in voor de bescherming van Nederlandse belangen. Daarvoor zijn hoogwaardige informatievoorzieningen cruciaal. Jouw werk doet ertoe, want jij draagt bij aan een krachtige inlichtingenpositie van de MIVD.

Als informatiemanager data focus je dagelijks op de informatievoorzieningsketen van de MIVD. Jij bent een vertrouwde adviseur voor het management. Werk waarbij je altijd rekening houdt met de constant veranderende technologische en operationele context. In jouw functie versterk je de inlichtingenpositie door de datahuishouding te optimaliseren.

Je taken bestaan onder andere uit:

 • Het adviseren van de I-kolom op het gebied van data, waarbij je inzicht en visie op het gebied van datamanagement en een datagedreven organisatie meebrengt.
 • Het adviseren van de I-kolom op het gebied van dataverwerving, datakwaliteit en data-architectuur. Hiermee draag je bij aan de inrichting van data-governance binnen de organisatie.
 • Het leiden van of deelnemen aan projecten waarin datamanagement een belangrijk component is.
 • Adviseren over de relatie tussen datamanagement en informatiemanagement.

Bovendien ben je de vraagbaak voor je omgeving. Dat betekent dat je fungeert als klankbord, overlegt over knelpunten en oplossingen, en ontwikkelingen in het vakgebied deelt. Die ontwikkelingen in de markt en omgeving volg je natuurlijk op de voet, om ze vervolgens te vertalen naar kansen of gevolgen voor het IV- of ICT-landschap van de dienst.

Wie zoeken we

 • Je hebt bij voorkeur een afgeronde universitaire opleiding in de richting van bijvoorbeeld datascience of big data.
 • Je hebt diepgaande kennis op het gebied van data-governance en datamanagement, en legt verbanden naar ontwikkelingen op andere terreinen.
 • Je hebt ten minste vijf jaar ervaring in het betreffende vakgebied en bij voorkeur ervaring in het opsporingsdomein of het inlichtingen- en veiligheidsdomein.
 • Je hebt kennis van bigdataontwikkelingen en/of datagedreven processen en kunt techniek en business op dit terrein verbinden.
 • Je bent analytisch sterk en bent goed in staat om nieuwe informatie in je op te nemen en deze effectief toe te passen in je werk.
 • Je bent een voortrekker en een verbinder, communicatief sterk en vaardig in het geven van advies.
 • Je bent in staat een visie te vormen en anderen te beïnvloeden, en je bent besluitvaardig en resultaatgericht.
 • Je kunt conceptueel denken, kunt een idee in een groter of abstracter kader plaatsen en de grote lijnen in beeld houden.
 • Je bent sterk in netwerken en goed geïnformeerd over maatschappelijke ontwikkelingen.

Arbeidsvoorwaarden

Salarisniveau schaal 12
Minimum salaris: €4.400 bruto per maand
Maximum salaris: €5.650 bruto per maand
Dienstverband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Contractduur 2 jaar
Aantal uren per week 38
Plaats Den Haag, Zuid-Holland

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 8,33%. Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 75% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer.

De organisatie Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

De Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) is gericht op het tijdig leveren van een actueel, betrouwbaar, onpartijdig, voorspellend en exclusief product (strategisch, tactisch en operationeel) op het gebied van inlichtingen, contra-inlichtingen en veiligheid. De MIVD doet dit primair ter ondersteuning van de besluitvorming door de politieke, ambtelijke en militaire leiding van Defensie, maar ook andere afnemers worden bediend. De MIVD maakt onderdeel uit van het Ministerie van Defensie. De dienst ondersteunt 24/7 in nationaal en internationaal verband bij militaire operaties.

Werken bij de MIVD is interessant, soms spannend en bovenal relevant. Je komt in aanraking met nieuwe technologische ontwikkelingen en je krijgt opdrachten die het beste in jou naar boven halen.

De afdeling Afdeling Ondersteuning, bureau Facilitaire Dienstverlening

De werkzaamheden worden verricht binnen het bureau Facilitaire Dienstverlening van de afdeling Ondersteuning. Wij ondersteunen de productie- en bedrijfsvoeringsprocessen van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) voor wat betreft algemene ondersteunende materiële en logistieke diensten. Daarnaast zorgen we voor het facilitair beheer van alle MIVD-locaties in Nederland en in het buitenland.

Unit Informatiemanagement
De unit Informatiemanagement (IM) versterkt de komende jaren de informatiehuishouding en draagt bij aan de doorontwikkeling naar een datagedreven organisatie. Op die manier kan de MIVD haar taken beter uitvoeren en voldoen. Wij zorgen er bovendien voor een nog betere positionering van de dienst voor het ontwikkelen van innovatieve inlichtingenproducten en -diensten voor haar klanten.

Ook ontwikkelen wij de nodige kaders en regie voor informatiemanagement (IM) en versterken we de IM-organisatie. Daarnaast beproeven en implementeren wij duurzame informatieoplossingen, zoals een Enterprise Content Managementsysteem en datacatalogussen, dashboards en visualisaties.

Cluster Strategisch Advies
Unit IM bestaat uit een aantal clusters. Je komt binnen de unit IM te werken binnen het cluster Strategisch Advies, een team met zes andere gedreven adviseurs die de organisatie op strategisch niveau adviseren en richting geven aan de I-kolom.

Wij zijn verantwoordelijk voor het opstellen van kaders en richtlijnen op het gebied van informatiemanagement en het opstellen van een kwaliteitsmanagementsysteem. Ook geven we advies over compliancy ten aanzien van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 en de Archiefwet, en over de inrichting van het (toekomstige) informatiemanagement binnen de MIVD.

Bijzonderheden

 • Wees terughoudend met het bekendmaken dat je voor de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) wilt werken. Dit levert mogelijk risico’s voor je op.
 • Een veiligheidsonderzoek is onderdeel van de sollicitatieprocedure.
 • De functie geeft je beperkingen en verplichtingen in je vrijheid van handelen, zowel professioneel als in de privésfeer.
 • Door de aard van de werkzaamheden en je verantwoordelijkheden word je mogelijk ingezet in het kader van een bereikbaarheidsregeling. Ook ben je zo nodig inzetbaar buiten de normale kantooruren.