Vacature Landmacht

Solliciteren nu niet mogelijk

Infanteristen wachten voor een tank
 • Locatie: Havelte

Salaris en voorwaarden

Ben jij dat planning- en organisatiewonder dat tijdens crisissituaties gemakkelijk het hoofd koel houdt? En stel je jouw vaardigheden graag in dienst van de vaderlandse openbare orde en veiligheid als parttime militair? Dan is de baan als Reservist Nationale Taken geknipt voor jou! De Reservist Nationale Taken zit schouder aan schouder met zijn beroepscollega’s in het Operatiecentrum. Binnen elke veiligheidsregio zijn beroepsmilitairen en reservisten werkzaam. Samen met deze collega’s ben je de adviseur van Defensie binnen een specifieke veiligheidsregio en zeer breed inzetbaar.

Dit ga je doen

Bureau Nationale Inzet (NI) vervult namens Defensie de brugfunctie met de Veiligheidsregio’s, politie, waterschappen en overige overheden in het gebied van de Regionaal Militair Commandant Noord. In Nederland kunnen de civiele autoriteiten een beroep doen op Defensie op het moment dat specifieke deskundigheid of materieel vereist is of wanneer de eigen civiele capaciteiten ontoereikend zijn. Deze militaire bijstand vindt plaats in het kader van de handhaving van de openbare orde en veiligheid, de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde of de rampenbestrijding cq crisisbeheersing.   Ons netwerk van regionaal militair adviseurs op operationeel en beleidsniveau adviseert voorafgaand aan en tijdens de inzet van militaire capaciteiten. Het operatiecentrum coördineert de militaire inzet.   Het gebied van de RMC-Noord beslaat 8 van de 25 veiligheidsregio’s in Nederland. Hoofd bureau Nationale Inzet treedt daarnaast op als plaatsvervanger van de Regionaal Militair Commandant. 

Als regionaal militair adviseur houd je je binnen de veiligheidsregio bezig met het voorbereiden en coördineren van militaire bijstand. Je maakt permanent deel uit van de civiele crisismanagementorganisatie en hebt een voorbereidende, coördinerende en uitvoerende rol bij militaire bijstand en militaire steunverlening aan civiele partners. Als militair adviseur binnen bureau Nationale Inzet houd je je voornamelijk bezig met advies aan de civiele crisismanagementorganisatie over het proces en de inhoud van militaire bijstand en militaire steunverlening. Daarnaast draag je in belangrijke mate bij aan de voorbereiding en uitvoering van (multidisciplinaire) oefeningen. Ook geef je gevraagd en ongevraagd advies over beleidsvraagstukken. Je onderhoudt een relevant civiel netwerk op operationeel –en beleidsniveau binnen de eigen veiligheidsregio. Je bent dus uitstekend op de hoogte van de mogelijkheden en beperkingen van de Defensieorganisatie en kunt deze naadloos overbrengen op de civiele partners en (crisis) managers vanuit het bedrijfsleven.

In het Operatiecentrum is de reservist nationale taken belast met de coördinatie en uitvoering van de operatie. Het is jouw taak te zorgen dat onze militaire inzet tijdig ter beschikking is van de civiele hulpdiensten om zo het verschil te maken. Je hebt hier veel verschillende taken en verantwoordelijkheden, waarbij het creëren van Situational Awareness voor de Commandant de meest belangrijke is zodat hij de juiste beslissingen kan nemen. Het grootste gedeelte van de tijd zal besteed worden aan training en oefening van Nationale Inzet. Dit doe je niet alleen met partners binnen Defensie, ook oefen je geregeld met politie, brandweer, GHOR en andere civiele veiligheidspartners. Daarnaast draag je continu bij aan de doorontwikkeling van inzetmiddelen en –manieren. Als het er eenmaal op aan komt dan zorg je er als reservist nationale taken voor dat alle militaire bijstand en militaire steunverlening vanuit het Operatiecentrum gecoördineerd wordt. Hierbij verzamel je relevante informatie, plan je operaties, bewaak je de voortgang van deze operaties en draag je zorg voor een juiste evaluatie in samenwerking met civiele partners.

Hier ga je werken

Er zijn diverse vacatures in het verzorgingsgebied van de 43ste Gemechaniseerde Brigade dat haar hoofdkwartier in Havelte heeft. Binnen de sectie Nationale Operaties hebben we momenteel diverse functies vacant:

 • Regionaal Militair Operationeel Adviseur (RMOA) in de rang van Luitenant tot Majoor
 • Staf Officier Nationale Taken in de rang van Majoor
 • Staf Officier Nationale Taken Junior in de rang van Luitenant en Kapitein
 • Staf Onderofficier Nationale Taken in de rang van Sergeant tot AdjudantVoor deze functies zijn we op zoek naar enthousiaste sollicitanten die zin en tijd hebben om zich vrijwillig in te zetten voor de veiligheid van en in Nederland.

 • Afhankelijk van de aangeboden functie heb je minimaal een HAVO of MBO diploma (onderofficiersfuncties)of een HBO of WO diploma (officiersfuncties)
 • Je hebt bij voorkeur ervaring met het plannen, uitvoeren en coördineren van militaire operaties en je weet hoe de civiele crisisorganisatie eruit ziet
 • Je bent representatief, diplomatiek, stressbestendig en zelfredzaam. Je kunt goed samenwerken en leidinggeven gaat je prima af
 • Bij voorkeur heb je ervaring binnen de veiligheidsregio of bij een van de civiele partners. Voor de functie van Militair Adviseur is deze ervaring een grote meerwaarde
 • Om Defensie goed te kunnen vertegenwoordigen ben je bereid de organisatie te leren kennen en een militaire basisopleiding te volgen (Voor reservisten: twee weken)
 • Je voldoet aan de militaire aanstellingseisenNa de sluitingsdatum zal Bureau Nationale Inzet een voorlichtingsbijeenkomst organiseren op woensdag 7 oktober om 18:00 uur waarbij u ook uw eventuele vragen kunt stellen.

Als Reservist bij NatOps lever je een belangrijke bijdrage aan de openbare orde en veiligheid van de BV Nederland. De mate waarin dit mogelijk is, is afhankelijk van jouw beschikbaarheid maar ook van de vraag vanuit de veiligheidsregio en de civiele partners. Deze vraag is deels structureel en daarmee goed planbaar maar deels ook ingegeven door ad hoc activiteiten en daarmee soms minder planbaar.

Het salaris voor deze functie is afhankelijk van rang en ervaring. De rangindeling is afhankelijk van relevante kennis en ervaring.

Je groeit persoonlijk

Als militair doe je constant nieuwe kennis en ervaringen op. Zo verleg je je fysieke en mentale grenzen, leer je te vertrouwen op jezelf, ontwikkel je een oog voor je omgeving en ontdek je dat zelfstandig zijn niet hetzelfde is als alles alleen willen doen. Ook ervaar je wat echte kameraadschap is, hoe je moet omgaan met verschillende mensen en culturen en dat vrede en veiligheid niet overal vanzelfsprekend is. Een loopbaan bij Defensie verandert je en maakt je sterker, als militair én als mens.

Jouw profiel

 • MBO 3, MBO 4, HAVO, HBO, WO

 • Je bent tussen de 17 jaar en 11 maanden en 55 jaar

 • Je bent minimaal 150 cm (vrouw), 155 cm (man)

 • Een bril of lenzen is geen probleem.

 • Je oogafwijking mag niet groter zijn dan min 6 en plus 6

 • Je hoeft geen rijbewijs te hebben

Vacatures

 • Natres Militair (Regio Midden Brabant)

  Heb je momenteel een baan of studie, maar wil je je daarnaast inzetten voor vrede en veiligheid in...

  • VMBO Basis, VMBO Kader, VMBO Gemengd, VMBO Theoretisch, MBO 2, MBO 3, MBO 4, HAVO, VWO, HBO propedeuse, HBO, WO
  • Landmacht
  • Reservisten
 • Natres Militair (Regio West Brabant)

  Heb je momenteel een baan of studie, maar wil je je daarnaast inzetten voor vrede en veiligheid in...

  • VMBO Basis, VMBO Kader, VMBO Gemengd, VMBO Theoretisch, MBO 2, MBO 3, MBO 4, HAVO, VWO, HBO propedeuse, HBO, WO
  • Landmacht
  • Reservisten

Train je fit

Om bij Defensie te kunnen werken, moet je over een goede fysieke conditie beschikken. Daarom is de fysieke keuring een belangrijk onderdeel van de sollicitatieprocedure. Om je goed hierop voor te bereiden, hebben we trainingsschema's ontwikkeld.

Belastbaarheidsniveau voor deze functie: 1

Naar trainingsschema