Vacature Landmacht

Regionaal Militair Beleidsadviseur Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

Solliciteren
  • Locatie: Darp (Havelte)

Wil je vanuit jouw civiele expertise en ervaring als beroepsmilitair een rol spelen in de samenwerking tussen Defensie en de beleidsmakers in de veiligheidsregio? Heb je al ervaring binnen Defensie en een grote affiniteit met de militaire organisatie? Dan nodigen we je van harte uit te reageren op deze vacature!

Dit ga je doen

Bureau Natops is belast met het plannen, coördineren en afwikkelen van Militaire Steunverlenings- en Bijstandsoperaties (MS & MB) ten behoeve van het civiel gezag in een aantal veiligheidsregio’s. Daarnaast is bureau Natops verantwoordelijk voor het eventueel inrichten en draaiend houden van een Operatiecentrum (OPCEN) en het trainen van het personeel hiervoor. Binnen bureau Natops vindt ook de realisatie plaats van oefen- en trainingsbeleid voor taken gerelateerd aan nationale operaties.

Als regionaal militair beleidsadviseur (RMBA) is jouw taak het ondersteunen en in voorkomend geval  vertegenwoordigen of  waarnemen van de Regionaal Militair Commandant (RMC) bij uiteenlopende activiteiten in het gebied van de veiligheidsregio door:

  • Het namens de RMC bezoeken en adviseren, zowel in de koude als in de warme fase, van de diverse relevante crises- en beleids-/bestuur managementorganisaties binnen de veiligheidsregio
  • Het adviseren en informeren van de RMC in zijn rol bij daadwerkelijke inzet.
  • Binnen het gebied van de veiligheidsregio het opbouwen en onderhouden van een relevant crisismanagement netwerk op beleids- en operationeel niveau van civiele organisaties, bedrijven en projectleiders van grote militaire- en civiele evenementen.

Hier ga je werken

De werkzaamheden van de Regionaal Militair Beleids Adviseur worden uitgevoerd binnen de sectie Nationale Operaties (

De werkzaamheden van de Regionaal Militair Beleids Adviseur worden uitgevoerd binnen de sectie Nationale Operaties (NatOps) van de 43e Gemechaniseerde Brigade (43 Mechbrig). De sectie NatOps is onderdeel van de brigade staf van 43 Mechbrig.

Bureau NatOps bestaat uit een hoofd Natops, een plaatsvervangend hoofd, een bureau Operaties, een bureau Planning & Control, de Regionaal Militair Beleidsadviseurs (RMBA’s), de Regionaal Militair Operationeel Adviseurs (RMOA’s) en de (onder)officieren Nationale Taken. Naast het beroepsbestand bestaat het totale bureau uit een groot aantal reservisten die optreden als RMBA, RMOA of deel uitmaken van de dienstploegen van het OPCEN. Het werkgebied van 43 MECHBRIG strekt zich uit over 8 veiligheidsregio’s in globaal het Noorden, Oosten en een deel van het Midden van het land.

Binnen de Veiligheidsregio’s werken gemeenten, brandweer, geneeskundige hulpverleningsorganisatie (GHOR), politie en defensie samen in geval van crisissituaties. Hiervoor is op operationeel niveau een crisisorganisatie ingericht waarin alle operationele capaciteiten zijn vertegenwoordigd. Op bestuurlijk niveau is er sprake van een (Regionaal) Beleidsteam waarbij de burgemeesters en/of voorzitter Veiligheidsregio op beleidsniveau worden geadviseerd door vertegenwoordigers van de betrokken hulporganisaties. Binnen de Veiligheidsregio treedt de RMBA op als vertegenwoordiger van Defensie in het algemeen en de Regionaal Militair Commandant (RMC) in het bijzonder.

Deze vacature betreft een RMBA-functie in de Veiligheidsregio Gooi- en Vechtstreek. Voor de functie van RMBA geldt dat de werkzaamheden voor een groot deel in de veiligheidsregio worden verricht. Gezamenlijke activiteiten van de gehele Sectie NatOps vinden over het algemeen plaats in Darp, waar zich het hoofdkwartier van 43 MECHBRIG bevindt.

Let op: Solliciteren is mogelijk tot uiterlijk 29 augustus 2022. De invulling van de vacature is voorzien eind 2022.

Mocht je meer informatie willen over de inhoud van de functie, neem dan contact op met Madeleen Flenter de Wolff via JM.Flenter.d.Wolff@mindef.nl

Jouw profiel

  • HBO, WO

    - Je hebt de KMS of KMA afgerond en bij voorkeur MDV - Je beschikt over ervaring als beroepsmilitair en hebt maximaal 6 jaar geleden de dienst verlaten als beroepsmilitair - Je hebt gevoel voor (politiek) bestuurlijke verhoudingen, bent diplomatiek en je weet hoe de civiele crisisorganisatie er uit ziet

  • Je bent tussen de 17 jaar en 6 maanden en 55 jaar en 6 maanden

  • Een bril of lenzen is geen probleem.

Train je fit

Om bij Defensie te kunnen werken, moet je over een goede fysieke conditie beschikken. Daarom is de fysieke keuring een belangrijk onderdeel van de sollicitatieprocedure. Om je goed hierop voor te bereiden, hebben we trainingsschema's ontwikkeld.

Belastbaarheidsniveau voor deze functie: 1

Naar trainingsschema