Vacature Landmacht

Officier Nationale Taken 43e Gemechaniseerde Brigade

Solliciteren

Als jij een plannings- en organisatiewonder bent dat tijdens crisissituaties gemakkelijk het hoofd koel houdt…en als jij je vaardigheden graag in dienst stelt van het openbaar belang als parttime militair, dan zoeken we jou voor de baan als Reservist Nationale Taken! De Reservist Nationale Taken zit schouder aan schouder met zijn beroepscollega’s in het Operatiecentrum of ondersteunt civiele partners bij de veiligheidsregio. Beide komen echter direct in actie when duty calls !

Dit ga je doen

In Nederland kunnen de civiele autoriteiten een beroep doen op Defensie wanneer er specifieke deskundigheid of materieel vereist is. Deze militaire bijstand vindt plaats in het kader van de handhaving van openbare orde en veiligheid, de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde of bij rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Wij, als Bureau Nationale Operaties (NatOps) van de 43e brigade, vervullen namens Defensie de brugfunctie met de Veiligheidsregio’s, politie, brandweer, waterschappen en andere overheidsdiensten die om deze bijstand verzoeken. Dit doen wij in het gezagsgebied van de Regionaal Militair Commandant Noord. Waar kom je terecht ? Als Officier bij Bureau Nationale Operaties wordt je geplaatst bij de 43e brigade waarvan het hoofdkwartier zich bevindt in de omgeving van Havelte (Drenthe). Ons gebied van verantwoordelijkheid is globaal het Noorden, Oosten en een deel van het Midden van Nederland. Dit gebied omvat 8 Veiligheidsregio’s. Binnen elk van die Veiligheidsregio’s zijn militairen werkzaam, zowel beroepsmilitairen als reservisten. Zij brengen advies uit over militaire capaciteiten en hun mogelijkheden.

Ons Operatiecentrum (Opcen) is onderdeel van het hoofdkwartier van de 43e brigade. Hiervandaan worden alle operaties aangestuurd en gecoördineerd. Dit Opcen wordt grotendeels bemenst door reservisten.

Wat ga je doen ? Je kunt als officier Bureau Nationale Operaties op twee plaatsen terecht komen;

 • 1) binnen een team van Regionaal Militair Operationeel Adviseurs (RMOA’s) in een Veiligheidsregio
 • 2) in het Opcen als stafofficier Nationale Taken


Als RMOA werk je samen met de Veiligheidsregio aan het voorbereiden, coördineren en uitvoeren van militaire bijstand. Je maakt permanent deel uit van de civiele crisismanagementorganisatie. Als RMOA houd je je voornamelijk bezig met advies aan de civiele crisismanagementorganisatie over het proces en de inhoud van militaire bijstand en militaire steunverlening. Daarnaast draag je bij aan de voorbereiding en uitvoering van (multidisciplinaire) oefeningen. Ook geef je gevraagd en ongevraagd advies over beleidsvraagstukken. Je onderhoudt een relevant civiel netwerk op operationeel- en beleidsniveau binnen je eigen Veiligheidsregio. Je bent dus uitstekend op de hoogte van de mogelijkheden en beperkingen van de Defensieorganisatie en kunt deze naadloos overbrengen op de civiele partners en (crisis)managers vanuit het bedrijfsleven.

In het Opcen houd je je bezig met de centrale coördinatie en uitvoering van operaties die over militaire steun en –bijstand gaan. Het is jouw taak om te zorgen dat onze militaire inzet tijdig ter beschikking is van de civiele hulpdiensten. Je hebt hier veel verschillende taken en verantwoordelijkheden, waarbij het creëren en bijhouden van Situational Awareness de meest belangrijke is. Op basis hiervan kunnen de juiste beslissingen genomen worden. Als officier bekleed je de rol van Battlecaptain of Intelligence-officer. De Battlecaptain plant operaties, bewaakt de voortgang en grijpt in waar nodig. De Intelligence-officer verzamelt alle relevante informatie rondom een operatie en zorgt dat deze beschikbaar is binnen het OPCEN. Een groot deel van de tijd wordt besteed aan training en oefening. Deze training doe je niet alleen met partners binnen Defensie, je oefent ook met politie, brandweer, GHOR en andere civiele veiligheidspartners. Daarnaast draag je continu bij aan de doorontwikkeling van inzetmiddelen en –procedures en lever je een bijdrage aan evaluaties zodat we blijven groeien en verbeteren.

Wat vragen we ?

 • Je beschikt over minimaal een aantoonbaar HBO of WO diploma
 • Je hebt bij voorkeur ervaring met het plannen, uitvoeren en coördineren van militaire operaties en je weet hoe de civiele crisisorganisatie eruit ziet.
 • Je bent representatief, diplomatiek, stressbestendig en zelfredzaam. Je kunt goed samenwerken en leidinggeven gaat je prima af.
 • Bij voorkeur heb je ervaring binnen de veiligheidsregio of bij een van de civiele partners. Voor de functie van RMOA is deze ervaring van zeer grote meerwaarde.
 • Om Defensie goed te kunnen vertegenwoordigen ben je bereid de organisatie te leren kennen en een militaire opleiding te volgen. Deze opleiding wordt na je aanstelling samengesteld op basis van rang, ervaring en vooropleiding en kan dus per persoon verschillen. (ca. 3 à 4 weken)
 • Je bent bereid en beschikbaar om je vrijwillig in te zetten voor de veiligheid van en in Nederland tijdens avonduren en in weekenden. In overleg eventueel ook overdag.
 • Een capaciteitentest maakt deel uit van het selectietraject.
 • Je bent bereid een keuringstraject te doorlopen om te zien of je voldoet aan de militaire aanstellingseisen. Een deel hiervan is fysieke inzetbaarheid. Het doorlopen en volbrengen van deze keuring is randvoorwaardelijk voor een eventuele aanstelling.


Wat bieden we ?

 • De kans om actief betrokken te zijn bij crisis- en rampenbestrijding in Nederland.
 • De mogelijkheid om een bijdrage te leveren aan de samenleving.
 • Een unieke omgeving binnen de krijgsmacht om jezelf te ontwikkelen.
 • Salaris en onkostenvergoedingen afgestemd op je rang.
 • Een team van gemotiveerde collega’s in een fijne werksfeer.Op woensdagavond 27 oktober 2021 organiseert Bureau NatOps een voorlichtingsbijeenkomst waarbij u meer informatie ontvangt en uiteraard al uw eventuele vragen kunt stellen. Na de sluitingsdatum ontvangt u bericht indien u – op basis van uw brief en CV – wordt uitgenodigd voor de voorlichtingsbijeenkomst. Het bijwonen van deze voorlichting is verplicht om meegenomen te worden in het verdere sollicitatietraject.

De sluitingsdatum van de vacature is 1 oktober 2021.

Hier ga je werken

Jouw profiel

 • HBO, WO

 • Je bent tussen de 17 jaar en 11 maanden en 59 jaar en 11 maanden

 • Je bent minimaal 155 cm (vrouw), 155 cm (man)

 • Je oogafwijking mag niet groter zijn dan min :eye_deviation_min en plus 6

Train je fit

Om bij Defensie te kunnen werken, moet je over een goede fysieke conditie beschikken. Daarom is de fysieke keuring een belangrijk onderdeel van de sollicitatieprocedure. Om je goed hierop voor te bereiden, hebben we trainingsschema's ontwikkeld.

Belastbaarheidsniveau voor deze functie: 1

Naar trainingsschema