Vacature Landmacht

Officier Algemeen Militair Arts (WO)

Solliciteren
Arts doet een medische check bij een patiënt
 • €3.600 ~ €4.450 salaris
 • €6.000 bonus p.j.
 • 26 ~ 30 vrije dagen per jaar
 • Kosteloos je rijbewijs halen
 • Locatie: Oirschot, Assen, Breda, Arnhem, Hilversum, Roosendaal, Havelte, Utrecht

Salaris en voorwaarden

Salaris

Je startsalaris is afhankelijk van je leeftijd, opleidingsniveau en ervaring. Naarmate je kennis en ervaring toenemen, groeit ook je salaris met je mee. Boven op je salaris ontvang je als militair bovendien verschillende structurele en incidentele toelages. Meer info

Vrije dagen

Bij een volledig dienstverband heb je afhankelijk van je leeftijd recht op 26-30 verlofdagen per jaar. Heb je dagen over? Dan kun je die onder bepaalde voorwaarden meenemen naar het volgende jaar.

Rijbewijs

Nog geen rijbewijs? Haal ‘m gratis bij Defensie! We helpen je graag vooruit, en niet alleen als het om je carrière gaat. Als je bij de Marine, Landmacht of Luchtmacht komt werken, kun je daarom op onze kosten je rijbewijs B halen. Meer informatie over rijbewijs bij Defensie.

Bonus

Gedurende je dienverplichting (inclusief je initiële opleiding) bouw je - dus naast je salaris - ook elk jaar een (bruto) aanstellingspremie/bonus op. Die krijg je aan het eind van je dienverplichting uitgekeerd, tenzij je tussentijds een voorschot wilt ontvangen.

Voel jij je aangetrokken tot een veelzijdige praktijk? Waarin samenwerken samengaat met zelfstandig handelen? Als Officier Algemeen Militair Arts bij de Koninklijke Landmacht combineer je de functies van huisarts, bedrijfsarts, verzekeringsarts en GGD-arts. Een afgerond diploma Geneeskunde is pas benodigd bij aanvang opleiding.

Dit ga je doen

Binnen Defensie willen we elke medewerker de beste medische zorg bieden. Daarom beschikken we over een uitgebreide geneeskundige dienst, met eigen (tand)artsen, verpleegkundigen, fysiotherapeuten en apothekers.

Als arts bij de Koninklijke Landmacht lever je integrale zorg. Dat betekent dat je tegelijkertijd de pet op hebt van huisarts, bedrijfsarts, verzekeringsarts en GGD-arts. Iedere patiënt bekijk je dan ook vanuit elk van deze invalshoeken. Je bent overal waar onze mannen en vrouwen zijn. Op de kazerne en in het veld. Je spreekuur houd je in een Gezondheidscentrum op de kazerne. Maar je verleent ook eerste hulp in een mobiele hulppost en werkt samen met de geneeskundige eenheden van de Landmacht maar natuurlijk ook met andere eenheden van Defensie, NAVO-partners en eventueel NGO’s. De omgeving heeft grote invloed op de zorg die je kunt bieden. Tijdens oefeningen en missies heb je minder diagnostische mogelijkheden dan onder normale omstandigheden. Bij spoedgevallen kun je meestal niet snel doorverwijzen en heb je gedurende langere tijd de directe zorg voor je patiënt.

Hier ga je werken

Na je opleiding wordt je eerst operationeel geplaatst bij 1 van de geneeskundige compagnies in het land. Daarna kom je deels te werken in een Gezondheidscentrum op een van de kazernes in het land. Zoals elke militair neem je ook deel aan oefeningen en uitzendingen.

Maar voordat het zover is, volg je eerst de verkorte officiersopleiding voor specialisten van ongeveer 10 weken op de Koninklijke Militaire Academie in Breda, gevolgd door de opleiding tot Algemeen Militair Arts van twee jaar bij het Defensie Geneeskundig Opleiding- en Trainingscentrum in Hollandse Rading.

Theorie in de praktijk De opleiding bestaat uit 3 blokken van vier, zes en twee maanden waarin je twee dagen per week tewerkgesteld wordt op een militair gezondheidscentrum en 3 dagen per week cursorisch onderwijs volgt op het DGOTC in Hollandse Rading. Tussen die blokken in ben je 6 maanden tewerkgesteld in een civiele huisartspraktijk en 6 maanden stage op een SEH-afdeling van een opleidingsziekenhuis. Gedurende de gehele opleiding word je beoordeeld aan de hand van kennistoetsen, praktijkopdrachten en korte praktijkbeoordelingen.

Elk jaar worden twee groepen van acht tot twaalf artsen opgeleid voor de diverse krijgsmachtdelen (Landmacht, Marine, Luchtmacht). De docenten zijn afkomstig van binnen en buiten de Defensieorganisatie. Gedurende de opleiding is het mogelijk gebruik te maken van interne legering, afhankelijk van je werkplaats, woonplaats en reistijden. Voor de huisartsstage is het zeer wenselijk dat je beschikt over een rijbewijs en een auto.

De opleiding bestaat uit de volgende modules:

[u]FASE 1[/u]

Introductie Militaire Gezondheidszorg. Je maakt kennis met de organisatie en werkwijze van de militaire gezondheidszorg en de militaire zorgbedrijven. Daarnaast leer je de basisprincipes van de militaire protocollen voor traumaopvang, triage en teamwork.

Advanced Cardiac Life Support (ACLS). Je leert wat te doen bij acute cardiale problemen volgens het ACLS-protocol.

Militaire psychiatrie. Het vak van militair is lichamelijk én geestelijk zwaar. Je leert adviezen geven over mentale inzetbaarheid voorafgaand aan uitzendingen en na terugkeer eventueel optredende signalen en symptomen van psychische aard te herkennen en te behandelen of door te verwijzen.

Arbeid en Gezondheid. Bedrijfsgeneeskundige kennis is in je functie als algemeen militair arts van groot belang. Je doet de noodzakelijke kennis op van risico-inventarisatie en evaluatie, beroepsaandoeningen, sociaal-medische begeleiding en verzuimbegeleiding en past die kennis toe in de praktijk.

Sportgeneeskunde. In het militaire vakgebied is kennis van belasting en belastbaarheid essentieel. Je leert sport- en overbelastingsletsels behandelen en leidinggevenden gericht te adviseren over belasting en belastbaarheid.

Brandwondencursus. Alles wat je moet weten over de eerste opvang en behandeling van ernstige brandwonden.

Maatschappij en Gezondheid. Je maakt kennis met de basis principes van de sociale geneeskunde. De lessen worden verdeeld over de gehele opleiding gegeven.

[u]FASE 2[/u]

Huisartsgeneeskunde. Je loopt 6 maanden stage bij een huisartsopleider van de civiele huisartsenopleiding.

[u]FASE 3[/u]

Geneeskundig luchttransport. Wat komt kijken bij de organisatie en uitvoering van gewondentransport door de lucht komt in deze lessen aan de orde.

Medische Aspecten van Chemische, Biologische, Radiologische en Nucleaire blootstelling (MA-CBRN). Bij massale chemische, biologische, radiologische of nucleaire blootstelling gaat het om compleet andere facetten van medische verzorging. In deze cursus leer je wat er nodig is om die zorg te organiseren en uit te voeren.

Instructiebekwaamheid en presentatietechniek. Als militair arts ben je actief als instructeur voor je eigen personeel en het personeel van de eenheid. En je bent adviseur voor commandanten. De belangrijkste principes van instructie geven en presentaties verzorgen leer je in deze module.

Basiscursus Infectieziekten en Uitheemse Pathologie (BIUPAMA). In andere landen en werelddelen gelden andere omstandigheden en komen andere ziektebeelden voor dan in Nederland en West-Europa. Daarom is het belangrijk dat je infectieziekten en uitheemse pathologie kunt diagnosticeren en behandelen. De module wordt verzorgd door de afdeling Infectieziekten en Tropische Geneeskunde van het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam.

Gezondheidszorg in ontwikkelingslanden (GOLAMA). In deze module verwerf je de kennis om in ontwikkelingslanden gezondheidszorgsystemen op te zetten, in samenwerking met gouvernementele en niet-gouvernementele instanties. De module wordt gegeven onder auspiciën van het Academisch Medisch Centrum en het Koninklijk Instituut voor de Tropen in Amsterdam.

Hygiëne en Preventieve Gezondheidszorg (HPGAMA). Je leert alles over preventieve gezondheidszorg, het adviseren over gezondheidsrisico bij militairen en het toezicht op de hygiëne onder operationele omstandigheden.

Advanced Trauma Life Support (ATLS). Je leert alles over de opvang van traumaslachtoffers, volgens het ATLS-protocol.

Organisatie van zorg. Een algemeen militair arts is ook speciale stafofficier, met bijzondere verantwoordelijkheden. En je bent leidinggevende of commandant in operationele en niet-operationele omstandigheden. In deze lessen wordt hiervoor de basis gelegd.

Forensische geneeskunde. Militaire artsen voeren tijdens militaire operaties forensisch geneeskundige taken uit, zoals het optreden als lijkschouwer in het kader van de Wet op de lijkbezorging. In deze cursus komen wettelijk kader en regelgeving, lijkschouw, systematische letselbeschrijving, forensisch onderzoek bij zedendelicten en samenwerking met de Koninklijke Marechaussee aan de orde.

Operationele geneeskunde. In fase 3 of 5 van de opleiding word je in de gelegenheid gesteld mee te gaan met een militaire oefening in binnen- of buitenland en maak je kennis met stafwerkzaamheden, het organiseren van geneeskundige opleidingen en oefeningen en de voorbereidingen voor operationele inzet.

[u]FASE 4[/u]

Spoedeisen geneeskunde. De basisvaardigheden en -technieken van de spoedeisende geneeskunde en het herkennen, beoordelen en behandelen van spoedeisende letsels zijn de inzet van deze stage van 6 maanden op een afdeling spoedeisende eerste hulp van een erkend opleidingsziekenhuis.

[u]FASE 5[/u]

Battlefield Advanced Trauma Life Support (BATLS). Dit is de militaire variant van de ATLS. Deze module omvat de vaardigheden om zelfstandig in militaire omstandigheden spoedeisende traumahulp te verlenen aan een of meerdere slachtoffers.

Militaire Oefening. Een week lang maak je kennis met de werkzaamheden en activiteiten van een geneeskundige hulppost te velde.

Examen DMCC. Engeland kent het gerenommeerde Diploma in the Medical Care of Catastrophes. De opleiding tot AMA bevat alle componenten die in de DMCC-opleiding voorkomen. Aan het eind van de AMA-opleiding leg je het DMCC-examen af.

Vrijstellingen Op basis van eerder verworven competenties en werkervaring kun je vrijstelling krijgen voor delen van de AMA-opleiding. Als je de AMA-opleiding met succes hebt afgerond kun je in aanmerking komen voor verkorting van de huisartsopleiding met ½ tot 1 jaar. Daarnaast geeft de opleiding tot ½ jaar korting op de opleiding tot bedrijfsarts.

Weekagenda

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
Ochtend
 • Intern overleg Gezondheidscentrum
 • Administratie bijwerken
 • Eerste hulp op mobiele veldpost (oefening)
 • Spreekuur
 • Spreekuur
 • Spreekuur
Middag
 • Spreekuur op Gezondheidscentrum
 • Overleg met collega medici
 • Sporten
 • Overleg collega artsen Defensie
 • Administratie bijwerken
 • Intern overleg
 • Sporten
Avond
 • Etentje met collega's

Jouw profiel

 • WO

  WO Geneeskunde (basisarts). Je beschikt bij aanvang van de opleiding over een BIG-registratie. Je beschikt over een grote mate van zelfstandigheid.

 • Je bent tussen de 17 jaar en 37 jaar en 11 maanden

 • Je bent minimaal 155 cm (vrouw), 155 cm (man)

 • Je oogafwijking mag niet groter zijn dan min 6 en plus 6

 • Je hebt een zwemdiploma nodig

Je groeit persoonlijk

Als militair doe je constant nieuwe kennis en ervaringen op. Zo verleg je je fysieke en mentale grenzen, leer je te vertrouwen op jezelf, ontwikkel je een oog voor je omgeving en ontdek je dat zelfstandig zijn niet hetzelfde is als alles alleen willen doen. Ook ervaar je wat echte kameraadschap is, hoe je moet omgaan met verschillende mensen en culturen en dat vrede en veiligheid niet overal vanzelfsprekend is. Een loopbaan bij Defensie verandert je en maakt je sterker, als militair én als mens.

We leiden je op

 • Nederlandse Defensie Academie (NLDA) Specialisten

Train je fit

Om bij Defensie te kunnen werken, moet je over een goede fysieke conditie beschikken. Daarom is de fysieke keuring een belangrijk onderdeel van de sollicitatieprocedure. Om je goed hierop voor te bereiden, hebben we trainingsschema's ontwikkeld.

Belastbaarheidsniveau voor deze functie: 1

Naar trainingsschema

Jouw loopbaan

Je begint als kapitein arts waarbij je je integrale zorg levert, dus huisarts, bedrijfsarts, verzekeringsarts en GGD-arts

Binnen je functie kun je jezelf doorontwikkelen als arts met diverse opleidingen

Hierna kun je doorgroeien naar hogere rangen en bijvoorbeeld Hoofd Gezondheidscentrum worden

De sollicitatie

Video afspelen

Alles over de sollicitatie

2:48

 • Voorlichting Landmacht (optioneel)

 • Invullen vragenlijsten

 • Psychologisch Onderzoek (PO)

 • Advies Commissie Instroom (ACI)

 • Medisch Onderzoek

 • Veiligheidsonderzoek (VO)

 • Aanstelling