Ik zoek een
universitaire
studie...

Skills (Kies er minimaal 1)

10 Items

...waarin ik
mezelf nog
beter leer kennen en leer blind te
vertrouwen op
anderen

...waarin ik leer nooit op te geven.

...waarin ik leer werken onder hoge druk.

...waarin ik leer wat
zelfstandigheid is.

...waarin ik leer
verantwoordelijkheid te dragen en te nemen.

... waarin
persoonlijke
ontwikkeling
centraal staat.

... waarin ik leer plannen en organiseren.

...waarin ik theorie en praktijk leer combineren.

...waarin ik me ontwikkel tot een leider.

... waarin ik grens-
verleggende
activiteiten doe.

Interesses (Kies er minimaal 1)

9 Items

...waar internationaal recht en internationale betrekkingen kernvakken zijn.

...waar
informatie-
management en HRM, human factors &
safety kernvakken zijn.

...waar
informatie en
communicatie-
technologie en sensor-en wapen-
systemen
vakken zijn.

...waar
Counter
Threat
Finance en Krijgsmacht en Media
keuzevakken zijn.

...waar
militaire
operaties en
militaire
geschiedenis kernvakken zijn.

...waar Info@war en Militair Recht minoren zijn

... waar
operationele inzet van
militaire
systemen en projecten en practica kernvakken zijn.

...waar
militaire
logistiek en organisatiekunde kernvakken zijn.

... waar
mechatronica en
onderhoudstechnologie kernvakken zijn.

Sociaal (Kies er minimaal 1)

5 Items

...waarmee ik een bijdrage kan leveren aan de maatschappij.

...waarin ik vrienden voor het leven maak.

...waarin ik ├ęcht leer wat teamwork is.

...waarin ik vol in het studentenleven kan duiken.

...waarbij ik lid word van een vereniging.

Zekerheid (Kies er minimaal 1)

5 Items

...die volledig voor me wordt betaald.

...waarna ik gegarandeerd een baan heb.

...waarnaast ik geen bijbaan hoef te hebben.

...waarbij een kamer voor me wordt geregeld.

...waarvoor ik salaris krijg.

Inhoud (Kies er minimaal 1)

9 Items

...waarin ik het fenomeen
oorlogvoering onderzoek.

...waarin ik vooral aan de slag ga met technische vakken.

..waarin ik
organisatie-
kunde en
militaire
praktijk combineer.

...waarin ik de (inter)-
nationale
inzet van de Krijgsmacht bestudeer.

...waarin ik leer omgaan met
bedrijfs-
weten-
schappelijke vraagstukken.

...waarin ik aan een robot werk.

...waarin ik
recente
conflicten bestudeer.

...waarin ik
finance en
bestuursrecht krijg.

...waarin ik me specialiseer in een militair systeem.

Toevoegen
Je hebt 0 item(s) geselecteerd, kies minimaal 1 onderwerp per categorie.
Toon studieadvies