Privacy Statement

Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor Defensie van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens. De gegevensverwerking is gemeld bij het College bescherming persoonsgegevens te Den Haag.

Vastleggen en verwerking van gegevens

In het kader van de dienstverlening (sollicitatie en gebruik van de interactieve diensten zoals het inschrijven voor evenementen) worden persoonsgegevens vastgelegd. Defensie legt de persoonsgegevens die door sollicitanten worden ingezonden of anders beschikbaar gesteld vast om informatie toe te sturen over beschikbare vacatures, uit te nodigen voor een voorlichtingsbijeenkomst, Infodag of andere evenement of voor het sollicitatietraject. Tijdens evenementen kunnen er foto’s gemaakt worden. Wanneer een bezoeker hier bezwaar tegen maakt, dient hij/zij dit aan te geven.

Het kan voorkomen dat er op het moment van sollicitatie geen passende vacatures of functies zijn, in dergelijke gevallen kunnen de persoonsgegevens worden bewaard door Defensie om de betrokkene op een later tijdstip te benaderen wanneer er wel sprake is van een passende vacature of functie. Ook informeert Defensie sollicitanten en gebruikers van de diensten over haar activiteiten.

Als u dat niet wilt of u wilt niet dat uw persoonsgegevens worden bewaard voor een latere sollicitatie of functievervulling bij (een onderdeel van) Defensie, dan kunt u dat kenbaar maken. Defensie zal op verzoek elke geregistreerde bezoeker (en zijn of haar persoonlijke gegevens) uit haar database verwijderen. U kunt dit verzoek per e-mail aan ons doorgeven: info@werkenbijdefensie.nl (vermeld daarbij naam, adres en geboortedatum).

Privaycreglement

Er is een privacyreglement opgesteld met betrekking tot uw persoonsgegevens tijdens de medische keuring. Dit privacyreglement is opvraagbaar bij ons Contactcentrum.

Beveiliging gegevens

Defensie maakt gebruik van veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.

Klikgedrag en Cookies

Lees het cookiebeleid van werkenbijdefensie.nl op https://werkenbijdefensie.nl/cookiebeleid

Links naar andere websites

Op de website treft u een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het privacy statement (indien aanwezig) van de website die u bezoekt.

Wijzigingen

Defensie behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Bekijk daarom regelmatig het privacy statement voor een update van ons privacybeleid.

Vragen

Als u nog vragen heeft over ons privacybeleid, neemt u dan contact op via het contactformulier.

Dit document is voor het laatst gewijzigd op: 9 januari 2013