// Ras eenheid

Op zoek naar de meerwaarde van robotic warfare

Ras eenheid

Steeds meer landen in de wereld gebruiken nieuwe technieken bij hun militaire optreden, zoals drones, onbemande voertuigen en deep learining systemen. Defensie heeft hiervoor de afzonderlijke eenheid 'Robots and Autonomous Systems' opgericht: RAS.

Het doel is om de komende twee jaar informatie te verzamelen over verschillende bestaande robot- en autonome systemen en op basis daarvan advies uit te brengen over de bruikbaarheid ervan.

ras eenheid
ras eenheid
ras eenheid
1

Onze techniek straks ook in jouw handen?

Bekijk onze technische vacatures