Ondersteunende diensten bij de Marine

Bekijk de vacatures

Bij de marine vind je veel beroepen. Van bakker tot arts. Van roerganger tot marinier. Van technisch specialist tot helivlieger. En net als in het bedrijfsleven hebben we bij de marine ook medewerkers, managers, afdelingshoofden en directeuren. Alleen noemen we ze anders: matrozen, mariniers, onderofficieren, officieren. Om een 24-uurs bedrijf gesmeerd te laten lopen, waar ook ter wereld, komt veel kijken. De Ondersteunende Dienst is hierbij onmisbaar.

Een schip is niet altijd op zee, maar ligt ook een deel van het jaar in Den Helder. Bijvoorbeeld voor onderhoud of om de bemanning opleidingen te laten volgen. En niet iedereen die bij de Marine werkt vaart aan boord van een schip, maar werkt bijvoorbeeld ook op het land zoals bij het Korps Mariniers. Wel geldt voor iedereen dat alles wat we doen, mogelijk wordt gemaakt door de Ondersteunende Dienst. Denk bijvoorbeeld aan de financiële administratie of aan de bevoorrading. En ook in deze ´bureaufuncties` ga je gewoon mee op oefeningen en uitzendingen.