Reservisten bij de Landmacht

Bekijk de vacatures

Wil jij een bijdrage leveren aan vrede en veiligheid, maar kun je dat om wat voor reden dan ook niet doen in de vorm van een (fulltime)baan bij de Landmacht? Denk dan eens na over een dienstverband als reservist.

Militair naast je baan of studie

Vrijwel alle reservisten vervullen hun militaire taken naast hun baan in de burgermaatschappij. Net als alle militairen treden reservisten vrijwillig in dienst en kunnen voor korte perioden in actieve dienst worden geroepen. Ze worden aangesteld als militair ambtenaar bij de krijgsmacht en ingedeeld bij een onderdeel van de krijgsmacht. Als je reservist wilt worden, is het niet nodig dat je als dienstplichtige of beroeps hebt gediend, maar ex-militairen hebben wel een streepje voor.

De reservisten zijn ingedeeld in twee categorieën: reservisten voor militaire taken en reservisten met specifieke deskundigheid.

Reservisten voor militaire taken

Reservisten voor militaire taken (RMT) verlenen militaire bijstand en steun op nationaal grondgebied aan zowel civiele als militaire autoriteiten. Het gaat onder andere om bewakings- en beveiligingstaken, hulp en bijstand bij rampen en crises en ceremoniële taken.

Reservisten met specifieke deskundigheid

Reservisten met specifieke deskundigheid zijn professionals die over kennis en vaardigheden beschikken die de krijgsmacht niet of niet voldoende in huis heeft. Het gaat om allerlei specialisten op zeer uiteenlopende terreinen. Zij worden hoofdzakelijk ingezet voor humanitaire missies en vredesmissies.