INTERESSEGEBIED

GEVECHTSFUNCTIES

Bekijk de video ofvcPfPw7N4

Om te zorgen voor vrede en veiligheid is gewapend optreden soms onvermijdelijk. Bij Defensie vind je daarom uiteenlopende gevechtsfuncties bij de Landmacht, Luchtmacht en Marine.

Bij Defensie ben je, ongeacht je functie, in de eerste plaats militair. Dit betekent dat je een wapen draagt dat je mag en soms zelfs moet gebruiken. Om gevechtssituaties zo goed en veilig mogelijk te kunnen doorstaan, word je eerst uitgebreid opgeleid en getraind. Daarna ben je klaar om grondgebied of luchtruim te verdedigen, gevechtsacties op (grote) afstand te ondersteunen of zelf in een direct grondgevecht op te treden.

In een gevechtsfunctie kun je aan de slag bij onder meer de infanterie, de pantsergenie, de Luchtmobiele Brigade, het Korps Commandotroepen van de Landmacht of het Korps Mariniers van de Marine. Voor welke functie je ook kiest; je zult mentaal en fysiek op alles voorbereid moeten zijn.